Til forsiden
Forside Om Billund Vand & Energi A/S Ledningsoplysninger Nyheder Udbud Job Kontakt Login

Rottebekæmpelse
Takster
Måleraflæsninger
Refusion ved vandspild
Flyttemeddelelser
Sms- og mailservice
Driftsforstyrrelser
Procedure for målerskifte
Klagemuligheder

Rottebekæmpelse - anmeld rotter

Man har som grundejer pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder både parcelhusejeren, gårdejeren og ejeren af en udlejningsejendom.

Anmeldelse af rotter.
Rotten er et alvorligt skadedyr, der både kan anrette skade på bygninger og installationer, samt medbringe smitsomme sygdomme. Konstaterer du rotter på en ejendom eller på offentlige arealer er det derfor meget vigtigt, at du hurtigt anmelder det.

Rotter skal anmeldes digitalt i Billund Kommune.

Start din registrering her:

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg af en rotte-bekæmper der fagkyndigt vurderer situationen. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Selve rottebekæmpelsen er gratis, men du har pligt til, og skal selv betale for, evt. reparation af din del af kloakken.

Vi er klar til at hjælpe dig
Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet eller har brug for akut hjælp, kan du få hjælp ved at ringe til Billund Vand & Energi på tlf.: 76 50 27 00.

Hvem bekæmper rotter
Billund Vand & Energi udfører rottebekæmpelsen i kloakerede byzoner i Billund Kommune. Ligeledes varetager Billund Vand & Energi den administrative koordinering af rottebekæmpelsen i hele Billund Kommune.

I Landzone udføres rottebekæmpelsen af Kiratin.

Følgende gælder for rotteanmeldelse i:

  • Byzone og kloakerede oplande - der køres to gange ugentligt, mandag og torsdag. Du vil blive kontaktet af vores rottebekæmper, for besøg den først kommende mandag eller torsdag.
     
  • Landzone - der køres en gang ugentligt. Du vil blive kontaktet af rottebekæmper fra Kiratin, for besøg den først kommende onsdag.
     
  • Har du rotter indendørs i beboelse, vil du blive kontaktet først kommende hverdag.
     

Ansvar og myndighed.
Det er Billund Vand & Energi som har ansvaret for at koordinere rottebekæmpelsen i Billund Kommune, mellem de forskellige bekæmpelsesfirmaer.

Billund Kommune er den lovmæssig myndighed vedr. klager, påbud samt indberetninger for området.


Fakta om rotter
Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Naturstyrelsens hjemmeside.

Naturstyrelsen om rottebekæmpelse (nyt vindue)


Hvis du vil klage
Hvis du vil klage skal skal du klage til Billund Kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.


Udgifter til bekæmpelse
Udgifter til bekæmpelse er betalt via ejendomsskatten, hvad enten det drejer sig om private, virksomheder eller offentlige institutioner. De skader som rotterne forvolder på en ejendom og ejendommens kloakanlæg afholdes af ejeren.
 


Rotter i klokkaken
Så længe kloakken er i orden, bliver rotterne nede i kloakken, men er kloakken utæt eller defekt, finder rotterne vej op af kloakken. Læs mere om kloakrotter her


Billund Vand & Energi A/S Grindsted Landevej 40
7200 Grindsted
Tlf.: 76 50 27 00
Mail: post@billundvand.dk
Telefontider
Mandag til torsdag kl. 8.00 -15.30
Fredag kl. 8.00 -12.00

VI ANVENDER COOKIES

Denne hjemmeside anvender cookies til måling af trafik, optimering af indhold og forbedring af brugeroplevelsen.
Hvis du klikker luk knappen accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her