Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Diplom for god Miljøledelse

Miljøredegørelse anerkendt af Green Network 


Billund Vand & Energi fik flot diplom i Miljøledelse 

Billund Vand og Energi fik i december 2019 overrakt et diplom af Green Network for vores arbejde med målrettet at nedbringe vores miljøpåvirkning og leve op til gældende miljølovgivning til gavn for miljøet, kunder, medarbejdere og virksomheden.

Miljøledelse er en integreret del af vores ledelsessystem og vi arbejder aktivt og systematisk med vores miljøindsats. Miljøledelsessystemet bygger på principperne, som også kendes fra de internationale miljøledelsessystemer ISO 14001 og EMAS. Med udgangspunkt i vores miljøpolitik opstiller vi løbende nye miljømål og forpligter os til at arbejde med løbende forbedringer af miljøindsatsen.

Som en del af vores arbejde med miljøledelse, udarbejdes hvert tredje år en miljøredegørelse. I redegørelsen beskrives miljøforhold, miljøpolitik samt mål og handlingsplaner. 

Miljøredegørelsen bliver uvildigt vurderet og godkendt af miljøsagsbehandlere hos Green Network.