Skip to the content
Menu

LIVE DATA

Her kan du følge med i live data fra vores forskellige aktiviteter. Klik på en aktivitet for at se mere.

Oversigt

DRIKKEVAND

Vi leverer rent drikkevand fra Billund vandværk på Kærhusvej og ud til kunderne i Billund by og omegn. Vi tager en masse vandprøver for at sikre at vandkvaliteten altid er i orden.

SPILDEVAND

Vi renser kundernes spildevand, så det kan ledes rent tilbage til naturen. Vi har 5 renseanlæg i Billund Kommune, som ligger i Grindsted, Sdr. Omme, Vorbasse, Krogager og Skjoldbjerg.

ENERGI

Hos os er spildevandsslam, industrispildevand og madaffald ikke et miljøproblem - det er råvarer til produktion af grøn energi. Du er med til at gøre en forskel.

TØMNINGSORDNING

Hvis du bor et sted, hvor det ikke er muligt at blive tilsluttet offentlig kloak, skal du have en samletank eller en bundfældningstank (septik-, trix-, eller flerkammertank) til opsamling af dit spildevand.

ROTTER

Rotten er et skadedyr, der både kan anrette skade på bygninger og installationer, samt medbringe smitsomme sygdomme. Anmeld hos os, hvis du ser en rotte.

OVERLØB

Ved kraftigt regnvejr er der lavet en salgs nødventiler, kaldet overløbsbygværker, som leder spildevandet forbi rensningsanlægget og ud i vandløb eller i havet.

GRUNDVAND

Jordbunden i Billund Kommune består hovedsageligt af sand. Fordi jorden er sandet, kan grundvandsstanden ændre sig hurtigt i perioder med meget nedbør. Årstiden har også stor betydning.

Vidste du at ...

Selskabet Billund Vand & Energi blev stiftet i 2010 for at sikre bedre miljø, forsyningssikkerhed, god service til kunderne og en bæredygtig økonomi.