Skip to the content
Menu

Fra miljøproblem til værdifuld ressource

Vi tager skraldet, og omdanner det til miljørigtig energi.


Hos Billund Vand & Energi er spildevandsslam, industrispildevand og madaffald ikke et miljøproblem – det er råvarer til produktion af grøn energi.

Borgerne i Billund Kommune er gode til at sortere deres madaffald, som bliver kørt herud direkte fra afhentningsstederne i renovationsvogne. Du har måske set dem, der står: ”der er guld i dit affald på siden”.

Madaffaldet blandes med spildevand og gennemgår en hygiejnisering (opvarmning), hvorefter det sættes til ”gæring” i vores to rådnetanke. Processen udvikler biogas, som opsamles og afbrændes i vores gasmotor mens det laves til strøm. Vi producerer ca. 50% mere energi, end vi forbruger i hele Billund Vand & Energi. I el-produktionen dannes en masse varme, som GEV opsamler og anvender til fjernvarme i Grindsted by.

Restproduktet fra vores grønne energiproduktion, er også grøn. Det indeholder nemlig vigtige næringsstoffer og anvendes som organisk gødning på marker og i skove.

Vi bruger følgende ”hardware” for at kunne lave grøn energi:

  • 1 modtageanlæg til madaffald

  • 1 modtageanlæg til industrispildevand

  • 1 hygiejniseringsanlæg (så der ikke er bakterier i det organiske gødning)

  • 2 rådnetanke

  • 1 gaslager

  • 2 motorer, som omdanner gas til el og varme

  • 1 lager til organisk gødning

Vil du vide mere om energiproduktionen, så tag et kig på:

Bliv klogere på vores energiproduktion - følg os på Facebook.

Fra æbleskrog til strøm og varme

Fra at være et miljøproblem tidligere, er madaffald i dag blevet en værdifuld ressource, der leverer energi i form af strøm og varme. Følg æbleskroget fra skraldespanden til rådnetanken på biogasanlægget. 

På vores Youtube kanal kan du finde andre spændende film om genanvendelse af madaffald og hvad vi gør hos Billund Vand & Energi for blive verdensmestre i affaldssortering og omdannelse af affaldet til miljøvenlige energikilder. 

Vidste du at ...

Vi producerer hvert år el svarende til 1.500 husstande og varme til 800 husstande.