Skip to the content
Menu

Hvorfor måles grundvandsstand?

Jordbunden i Billund Kommune består hovedsageligt af sand. Fordi jorden er sandet, kan grundvandsstanden ændre sig hurtigt i perioder med meget nedbør. Årstiden har også stor betydning.

Grundvandssænkning er i dag ofte en stor udgift, når der skal graves i jorden i Billund Kommune.

Billund Vand & Energi måler grundvandsstanden i både Grindsted og Billund, hvor den største graveaktivitet foregår. Målingerne gør det muligt at planlægge gravearbejde i de perioder, hvor grundvandsstanden er lav. Fordelen er at udgifterne til grundvandssænkning reduceres eller helt undgås, og anlægsarbejdet bliver også nemmere for entreprenøren, hvilket igen reducerer anlægsudgifterne for Billund Vand & Energi. En anden udfordring med høj grundvandsstand er indsivning i utætte kloakker. En m3 grundvand i kloakken koster ca. 3,5 kr. i pumpning og behandling på renseanlægget. Billund Vand & Energi har siden 2015 haft særlig fokus på at fjerne indsivende grundvand i kloakken. Måling af grundvandsstanden begyndte i 2016 og har været en medvirkende årsag til at der siden 2015, årligt, er fjernet ca. 600.000 m3 grundvand fra kloakken.

Som en del af den ”Digitale strategi” for Billund Vands & Energi stilles dataene til rådighed for alle interesserede.

Brugen af kortet

Herunder nogle praktisk og tekniske informationer om brug af kortet.

For at finde et grundvands punkt, kan man trykke på knappen ”Vælg grundvand” eller man kan bruge musen til at zoome ind på kortet.

Når man har zoomet, trykkes på punktet, der efter vil der fremkomme et vindue, med grundvands info. I dette vindue vil der også være mulighed for en kurve over forløbet.

Fungerer ikke optimal i Microsoft Internet Explorer
Vi anbefaler, at du bruger en anden browser. Fx Chrome eller Firefox.

Man skal accepterer cookies for at kortet virker
Kan du ikke se kortet? Så skal du ændre dit samtykke i cookies og tilføje kategorien PRÆFERENCER. Du kan ændre dit samtykke her: