Skip to the content
Menu

Tilbage til naturen

Vi renser ikke bare dit spildevand, men også din samvittighed. For miljøets skyld.


Billund Vand & Energi driver 5 renseanlæg i Billund Kommune, som ligger i Grindsted, Sdr. Omme, Vorbasse, Krogager og Skjoldbjerg.

Spildevandet bliver ført til renseanlæggene via et stort net af spildevandsledninger og pumpestationer. Når spildevandet kommer til et af vore renseanlæg, renser vi spildevandet gennem flere processer. Der er en mekanisk del, som fjerner det, man kan se. Herefter er der en bundfældningsdel, hvor vi opsamler kulstof til biogasanlægget.

Vandet ledes nu til den biologiske del, hvor bakterier ”spiser” kvælstof, fosfor og kulstof og til sidst en kemisk fældning af den sidste fosfor med jern, så vi er helt sikre på, at vi får det hele renset. På Grindsted Renseanlæg har vi desuden et hydrotecfilter, som renser de sidste micropartikler, herunder microplast.

Når vi har behandlet spildevandet, er det så rent, at det kan ledes direkte i åen. På denne måde sikrer vi rent vand til fiskene her og nu og rent vand de næste generationer, da vandet indgår i vandets kredsløb.

Vores ”hardware” til modtagelse og rensning af spildevand fra vores kunder består af:

  • 5 renseanlæg med indløb, riste og bassiner

  • 500 km spildevandsledninger

  • 68 pumpestationer

Billund Vand & Energi renser årligt ca. 1.300.000 m³ spildevand på de 5 renseanlæg.

Vil du vide mere om spildevandet, så tag et kig på:

Bliv klogere på dit spildevand - følg os på Facebook.

Tjek de seneste rapporter om kvaliteten af vores spildevand.

Minimer mængde af regnvand i kloaken

Spuling af kloak

Hvad sker der med en vatpind?

Spildevand er alt det vand, vi lader løbe ud i afløbet efter opvasken, efter tøjvasken, når vi skyller ud i toilettet m.v. Filmen kigger på, hvad der sker med spildevandet på rensningsanlægget og gør dig klogere på, hvad man må skylle ud i toilettet og hvad man ikke må skylle ud. Når spildevandet er renset på renseanlæggene, ledes det ud i åen

På vores Youtube kanal kan du finde andre spændende film om drikkevand og energi og hvad vi gør hos Billund Vand & Energi for at blive verdensmestre i affaldssortering og omdannelse af affaldet til miljøvenlige energikilder. 

Vidste du at ...

Vi tillader maksimalt 6 g kvælstof pr. 1.000 liter vand i spildevandet, som ledes ud i åen. Det 25% under de nationale krav.