Skip to the content
Menu

Temaartikler om bæredygtighed

Oversigt

MILJØPOLITIK

I forbindelse med indførelse af nyt miljøledelsessystem har bestyrelsen for Billund Vand & Energi den 16. august 2022 godkendt en ny Miljø- og Klimapolitik. Miljøpolitikken skal understøtte en forsat bæredygtig udvikling og bidrager til at opfylde mål på miljø- og klimaområdet.

OVERLØBSDATA

Hos Billund Vand & Energi forsøger vi at samle mest mulig viden om overløb, ligesom vi investerer i at minimere overløb.
Det er der kommet en fin artikel ud af i brancheorganisationen Danvas seneste udgivelse af "Vand i Tal".

VÆRD AT VIDE OM DRIKKEVAND

Vores drikkevand pumpes op fra grundvandsdepoter, som er beskyttede af tykke lerlag, hvilket giver drikkevandet i Billund Kommune en særdeles god kvalitet. På vandværket filtreres og iltes grundvandet inden det rene drikkevand sendes ud til kundernes vandhaner i lukkede  ledningssystemer.

FN'S VERDENSMÅL I PRAKSIS

Billund Vand & Energi har stor fokus på FN´s Verdensmål og selskabet har sammen med bestyrelsen udvalgt 5 mål, hvor der arbejdes målrettet og aktivt med at ændre ”normal praksis”.

GENSYN MED BÆKKEN

Billund Vand & Energi har hjulpet Billund Bæk frem i lyset igen. I forbindelse med byggeriet af det flotte Lego House er Billund Bæk nu blevet synlig igen og en flot integreret del af Billund midtby. 

GRØN GEVINST

I Billund Kommune er vi både dygtige til at sortere vores madaffald i køkkenet og via renseanlægget i Grindsted og vores biogasanlæg at lave det om til strøm, varme og organisk gødning. 

NÅR DET REGNER ...

Klimaudfordringerne er stigende over hele verden, også i Billund Kommune. Udnytter vi den store andel af sand i undergrunden, kan regnvandet sive hurtigt ned i jorden og dermed reducere risikoen for oversvømmelser.

BILLUND BIOREFINERY

Demonstrationsprojektet Fremtidens Renseanlæg har via stærke resultater og meget stor international interesse vist værdien af dansk clean tech og potentialet for udviklingsprojekter med støtte fra MUDP-fonden.

MIKROPLAST

Mikroplast er en stor udfordring for miljøet og for vores bestræbelser for at levere rent drikkevand til dig og din familie. Læs hvordan vi klarer opgaven i en stor rapport om mikroplast i drikkevandet.

RENERE VAND I ÅEN

Miljøindsatser handler nogle gange om det lange, seje træk, hvor man ikke kan se resultaterne lige med det samme. 

SPILDEVANDSRENSNING

Send en venlig tanke til miljøet, når du sender dit spildevand til os. Der sker nemlig ikke så lidt bag kulisserne på dit renseanlæg, selvom vi er lidt for jordbundne til ligefrem at kalde det miljø-mirakler.

 

 

Vandets kredsløb

Liv, som vi kender det på jorden, er yderst afhængigt af vand. Nogle organismer lever direkte i vandet, andre optager vand igennem deres celler eller indtager vandet via føde. Og de fleste planter optager det via sine rødder.

Vores vand på jorden er i en konstant bevægelse, det bevæger sig i det vi kalder "vandets kredsløb". Det vand, som du kan få ud fra vandhanen i dag, er derfor ikke ”nyt” vand, men derimod genbrug.

LÆS VORES ARTIKLER

Det naturlige kredsløb

FORDAMPNING

Hvis der er varme tilstede, vil vand fordampe. Der sker  fordampning fra vores søer, åer og havet, ligesom en del regn når at fordampe inden det siver i jorden. Fordampning sker også fra blade på planterne. Ved 30 °C og 1 bar indeholder mættet luft 2,6% vanddamp, mindre ved lavere temperatur, mere ved højere temperatur. 

NEDBØR

Vanddampen stiger op i luften. Jo højere vanddampene kommer op, jo koldere bliver luften. Når luften bliver tilstrækkelig kold, fortætter vanddampene og danner skyer. I skyerne bliver de små vandpartikler til dråber, som kan sætte sig sammen til større masser. Til sidst bliver dråberne så tunge, at luften ikke kan bære dem, og der dannes nedbør. Nedbør kan falde som både regn, slud og sne.

Nedbøren indgår på forskellig måde i vandets kredsløb. Nedbøren fordamper igen fra jord eller vandoverflader, løber på jorden tilbage til vandløb, søer og have, bliver optaget af planterne eller siver ned i jorden til grundvandet.

NEDSIVNING

Den del af nedbøren som siver ned gennem vore jord, bliver til grundvand. Grundvand er magasiner af vand, der ligger som små vandbeholdere afgrænset af jord. Det er fra grundvandet, vi på Billund Vandværk henter vand op og filtrerer det til drikkevand.

TILBAGE TIL HAVET

En stor del af den nedbør der falder, ender som beskrevet i havet, søer eller vandløb igen. En del af den vand der siver ned i jorden finder også vej til havet, søer eller vandløb.

Hermed kan fordampningen starte igen, og vandets naturlige kredsløb er sluttet.

Vidste du at ...

Vi arbejder med 5 af FN's 17 verdensmål for bæredygtighed.