Skip to the content
Menu

Hvidbog til grøn fremtid - og dansk miljøeksport

25. september 2020

 

Dit forsyningsselskab er lille og lokalt, men vi spiller i al beskedenhed også en vigtig rolle i Danmarks arbejde med at sælge grøn vandteknologi til hele verden.

Det har den statsstøttede danske organisation State of Green igen anerkendt i den nye udgave af Wastewater White Paper – en hvidbog, som giver et overblik over de stærkeste bæredygtige løsninger fra den danske spildevandsbranche. Publikationen bruges bl.a. af ambassader og andre institutioner til fremme af dansk eksport indenfor den såkaldte green tech – altså grøn teknologi til gavn for klima og miljø.

"Denne hvidbog viser en række eksempler på 'best practice' indenfor spildevandsbehandling – både centralt og decentralt. Og selvom mange af løsningerne er skabt indenfor en dansk kontekst, er de både skalérbare og brugbare for et globalt publikum," skriver miljøminister Lea Wermelin i sit forord til hvidbogen.

Med andre ord: De danske løsninger kan bruges i andre dele af verden – også i områder, hvor man miljømæssigt ikke er så langt fremme i udviklingen som herhjemme. I mange tilfælde kan man endda springe nogle udviklingstrin over i udviklingslandene og gå fra ingen eller en lille miljøindsats på f.eks. spildevandsområdet og direkte til fremtidens bæredygtige løsninger.

Billund Vand & Energi er flot repræsenteret i afsnittet om genanvendelse af ressourcerne i dit spildevand. Fremtidens Renseanlæg – Billund BioRefinery – roses for den gode integration af affalds- og spildevandshåndtering, og det fremhæves, at udledningerne fra renseanlægget er bragt helt ned til en fjerdedel af det tilladte. Samtidig har anlægget en energiproduktion, der er dobbelt så stor som forbruget til spildevandsrensning og pumper, og tilbagebetalingstiden for investeringen er nede på ni år.

Hvidbogen viser også eksempler på, hvordan dansk teknologi til spildevandsbehandling allerede er kommet i brug i andre lande, og nu er der kopier af Billund BioRefinerys teknologi på vej i f.eks. Polen, Tjekkiet, Frankrig og Kina. Det er gode og konkrete eksempler på, hvordan den danske spildevandsbranche hele tiden kan og skal udvikle sig, for vi har altså noget at byde på, der kan komme hele kloden til gavn.

Hos Billund Vand & Energi tør vi gå foran – også ved at tænke globalt og handle lokalt!

Læs evt. mere om hvidbogen: Think Denmark – wastewater whitepaper 

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.