Skip to the content
Menu

Målerskifte

Procedure for målerskifte

For at sikre, at forbrugerne kan stole på, at deres vandmåler viser korrekt, skal der udføres løbende stikprøvekontrol og udskiftning af vandmåleren.

Vi har under Billund Vandværk opdelt vores vandmålere i mindre partier, for at lette vores kontrol med at vandmålerne viser korrekt.

Billund Vand & Energi kontrollerer løbende partierne efter vores kontrolsystem med et parti ad gangen.
  

Udskiftningen

Når vi henvender os til dig, at din vandmåler skal skiftes skyldes det:

  • At den er udtaget til stikprøvekontrol eller

  • At vi skifter hele partiet som din vandmåler tilhører, fordi der har været for stor unøjagtighed ved stikprøvekontrollen.

Ved udskiftning af vandmålere skal ejendommens ejer være opmærksom på:

  • At ventilen før og evt. efter måleren kan lukke. Hvis ventilen ikke kan lukke, så skal I sørge for at ventilen udskiftes af en autoriseret VVS installatør.

  • At der er en til stede, som også kan anvise placering af vandmåleren.

Udskiftningen er gratis hvis installationen er i orden.

Kontrolsystemet

Billund Vand & Energi A/S har etableret kontrolsystem efter kravene i Bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006.
  

Stikprøvekontrollen

Når målerpartiet har siddet i 8 år, udtages en tilfældig stikprøve på 10 % i det parti af vandmålere vi skal kontrollere. Disse vandmålere sendes til et godkendt laboratorium, der tester hvor nøjagtig målerne er.

Nedenstående er et eksempel på et parti, der omfatter 500 vandmålere. Til stikprøvekontrollen skal der udvælges 50 målere tilfældigt.

Hvis maksimalt 5 af disse vandmålerne har en usikkerhed på max 2 % (verifikationsgrænse), kan vandmålerne i partiet være opsat 8 år mere. Herefter skal der udføres en ny stikprøvekontrol.

Hvis maksimalt 5 af disse vandmålerne har en usikkerhed på max 4 % (driftskontrolgrænse), kan vandmålerne i partiet være opsat 4 år mere. Herefter skiftes hele partiet.

Hvis flere end 5 af disse vandmålere overskrider driftskontrolgrænsen på 4 %, skiftes alle vandmålerne i partiet indenfor 1 år.
  

Skift af hele partiet

Hvis grænserne i stikprøvekontrollen ikke overholdes, skifter vi alle målerne i partiet.

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak