Skip to the content
Menu

Billund Vand & Energi fokusere på bæredygtighed

Den 3. januar 2020

 

Billund Vand & Energi har stor fokus på FN´s Verdensmål og selskabet har sammen med bestyrelsen udvalgt 5 mål, hvor der arbejdes målrettet og aktivt med at ændre ”normal praksis”.

Vi investerer således i følgende fem udvalgte Verdensmål:

Der er mange veje til disse 5 verdensmål – og størrelsen på vejen – om det er en ”trampesti” eller en ”8-sporet motorvej” er ikke så vigtigt.

Det er vigtigst, at vi alle gør en indsats!

Når du bor i Billund Kommune og har samarbejde med Billund Vand & Energi – uanset om du får dit drikkevand fra os, er koblet på kloaksystemet eller får tømt din bundfældningstank, hvis du bor i et område uden kloak – så bidrager du også aktivt til en mere bæredygtig verden.

Eksempler på indsatser som du måske ikke vidste at et kommunalt ejet Forsyningsselskab kan bidrage med:

 

Sundhed og trivsel: 

Billund Vand & Energi deltager i et forskningsprojekt, kaldet PIWA som arbejder med at finde bakterier i renseanlæg, som kan anvendes som antibiotika.

F.eks. virus som angriber bakterier fra vores anamox processer på Grindsted renseanlæg.  Bakterier herfra bliver f.eks. testet i forhold til at dræbe penicillin resistente bakterier i syge mennesker, som ellers ikke kan helbredes.

 

Rent Vand og Sanitet:

Vi udtager 3 x flere analyser end lovkrav på vores drikkevand, så vi er 300% sikre på at dit drikkevand er rent og har investeret mange penge i nye boringer, så der ikke er risiko for forurening af drikkevandet.

Vi renser spildevandet for næringsstoffer meget bedre end lovkrav (50 % af udlederkrav) og bidrager på den måde til renere vandløb og et rent Vadehav.

 

Bæredygtig energi:

Vi producerer elektricitet og varme af spildevandet og madaffald fra husholdninger samt fra spildevand fra industrivirksomheder, som udgør 1,7 x mere end energi /el + varme) forbruget i hele virksomheden Billund Vand & Energi.

 

Bæredygtige byer og lokalsamfund:

Vi har styr på overløb fra kloak til vandløb. Vi måler vandmængder og indhold af næringsstoffer for at kunne tilpasse driften af kloaksystemet, så der løber mindst muligt regnvand til vandløb, som kan indeholde fortyndet spildevand fra kloak.

Selvom 2019 har været et at de mest nedbørsrige år målt nogensinde i Danmark – og i Billund Kommune med mere end 1.000 mm regn, kan vi styre vores kloaksystem og bassiner/pumper, så vandmængden der ikke kan være i kloaksystemet bliver mindst muligt.

Vi har investeret og investerer stadig store summer af penge på at holde rent vand ude af kloaksystemet – og frem til 3. kvartal 2019 var der kun ca. 109.000 m3 overløb – svarende til udvaskningen af næringsstoffer fra ca. 10-50 ha landbrugsjord med hvede, der gødskes.

 

Ansvarligt forbrug og produktion:

Vi sørger for at ca. 98% af alt spildevand og madaffald vi modtager på Grindsted renseanlæg genanvendes. De sidste 2% (er hår og plastik) køres til forbrænding.

Vi deltager i et forskningsprojekt, kaldet Elektrokoagulering hvor vi håber vi kan reducere anvendelsen af kemi på Grindsted renseanlæg til at rense spildevandet effektivt.

Se mere om dette projekt her: https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-elektrokoagulering-af-spildevand-skal-saenke-brug-af-kemikalier-og-forbedre-arbejdsmiljoeet/41498

 

Alle medarbejderne i Billund Vand & Energi har i 2019 arbejdet med de 5 udvalgte Verdensmål og defineret en række handlinger, som vi fokuserer på:

 

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.