Skip to the content
Menu

Vores praktikant Signe på verdenskongres i København

Den 4. november 2022

For nyligt var vandselskaber fra hele verden samlet til IWA i København (https://worldwatercongress.org/) for at hente inspiration til morgendagens grønne og bæredygtige løsninger. Vi er stolte over at vores tidligere praktikant; Signe, deltog med hendes undersøgelser og analyser af vores overløb.* 

Vi har nemlig sat os for ikke alene at måle alle vores overløb, men også at analysere de stoffer, der ved store regnmængder ender i vandløbene. Det er vigtig viden i forhold til at effektivisere rense-indsatsen. Det nationale udleder-krav til renseanlæg for kvælstof (TN) er 8 mg/l, men vi har et skærpet rensekrav på 6 mg/l, idet Billund kommune og vi ønsker at passe ekstra godt på vandmiljøet. Det opløftende ved Signes målinger er, at indenfor et kvarter efter at ledningerne er fyldt op og overløbet starter, er de målte koncentrationer i overløbet under 6 mg/l, selv på en ”dårlig dag”.

Læs evt. mere om Signes resultater på engelsk her (link til poster)

Læs evt. mere om overløb på dansk her https://www.billundvand.dk/vores-ydelser/overloeb/

* overløb etableres i ledningsnettet for at undgå, at spildevand presses tilbage ind i folks huse ved enorme regnmængder.

   

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.