Skip to the content
Menu

Nu bliver inddrivelse mere effektiv

4. oktober 2023

Billund Vand & Energi benytter Gældsstyrelsen til inddrivelse af restancer 1) fordi vi kan og 2) fordi det er effektivt.

I juni 2022 blev et flertal i Folketinget enig om at styrke Gældsstyrelsens mulighed for at inddrive gæld til det offentlige ved at trække skyldnere i deres indkomst efter skat, så de kan afdrage på deres gæld til det offentlige, - det kaldes lønindeholdelse.

Gældsstyrelsen er nu i fuld gang med at gennemføre de nye regler for lønindeholdelse. For kunder med de højeste indkomster bliver den øvre grænse for, hvor høj en procentdel Gældsstyrelsen kan trække, ændret fra 40 til 60 pct. Samtidig bliver løntrækket en anelse mindre for kunder med de allerlaveste indkomster. Gældsstyrelsen har for nyligt sendt information ud til alle berørte kunder, dvs. dem med restance.

Spørgsmål vedr. restance, som er overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen kan kun besvares af Gældsstyrelsen (tlf.nr. fremgår af breve og opgørelser fra Gældsstyrelsen)

Da Billund Vand & Energis ydelser skal hvile-i-sig-selv, kommer de øvrige kunder til at betale mere, hvis nogle kunder ikke betaler for deres ydelser. Vi er derfor glade for, at Gældsstyrelsen kan levere en effektiv gældsinddrivelse.

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.