Skip to the content
Menu

Ny regnvandssø løser vandproblem og forskønner Stenderup-Krogager

Den 31. oktober 2019

 

Stigende regnmængder og høj grundvandsstand i Øparken i Stenderup-Krogager forvandles nu fra et problem til en ekstra værdi for området. Vandmængderne bruges til en ny regnvandssø, som både løser problemerne ved kraftig regn og samtidig beriger det grønne område.

"Projektet er blevet til i et godt samarbejde med boligforeningen, og det er et skoleeksempel på, at vandproblemer kan føre til et positivt resultat, der slår flere fluer med ét smæk," siger projektleder Azra Ferhatbegovic fra Billund Vand & Energi.

"Vandmængderne fra oven og fra neden kan vi ikke gøre noget ved, men der kan findes gode løsninger på at håndtere dem, når vi tænker lidt kreativt. I det her tilfælde får borgerne i Øparken og hele Stenderup-Krogager en ny sø, der løfter den rekreative værdi i et dejligt område endnu mere."

Grundvandet står så højt i området, at det ikke er muligt at nedsive tag- og overfladevand i jorden, og derfor skal regnvand fra tagrender, veje og pladser fremover ledes til den nye sø. Her forsinkes vandet, så der undgås en "spuleeffekt" i Nørrebæk, når det regner kraftigt. I stedet ledes vandet stille og roligt ud i bækken, og det betyder også, at mængden af vand i søen vil variere over året.

Billund Vand & Energi's andel af investeringen er på ca. to mio. kr., og entreprenøropgaven udføres af Ib Kristensen A/S. Rent praktisk starter arbejdet med, at der etableres en midlertidig P-plads på stedet, hvor søen skal ligge. Her kan beboerne så parkere, mens vejene i området graves op for at separere kloakrørene til regnvand og spildevand. Selve dette arbejde går i gang i uge 46 og ventes at være færdig ved årets udgang.

Billund Vand & Energi afholder et uformelt informationsmøde mandag den 11. november kl. 17.00 på parkeringspladsen ved Øparken, hvor alle interesserede kan høre mere om projektet, studere tegninger og få svar på praktiske spørgsmål.

 

For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt:

Projektleder Azra Ferhatbegovic, Billund Vand & Energi A/S, mobil 20 49 13 88

 

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.