Skip to the content
Menu

Nostalgien besøgte fremtidens renseanlæg

22. august 2018
Skrevet af Jonas Hansen (jonas.hansen@billundvand.dk)

Har du haft et vandspild, hvor der er løbet vand ud i jorden, er der mulighed for at ansøge om refusion af vandafledningsbidrag på spildevand og/eller drikkevandsbidrag og statsafgifter.

Den 21. august have Billund Vand & Energi fint besøg af en række klassiske biler og deres ejere.

Den lille parkeringsplads på Grindsted renseanlæg var fyldt op med mange flotte biler, en fin sensommeraften. Glade og stolte veteranbilejere fra Vorbasse havde lagt vejen forbi.

Lars Overgård fra Billund Vand & Energi viste fremtidens renseanlæg frem. Hvordan den teknologiske udvikling – som også har fundet sted i biler – også sker på et ellers lidt kedeligt og ikke lækkert område som spildevandsrensning.

De nye teknologier indenfor spildevandsrensning – betyder at spildevand og affald i dag laves om til energi og gødning og dermed bidrager til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Denne fremtid skyldes at der er skabt grundlag for udvikling – som lige som med biler – er startet for mange år siden.

Selvom udviklingen går stærkt – betyder det stadig at ny teknologi på spildevandsområdet går hånd i hånd med 25 år gamle bygninger og maskiner.

Fuldstændigt lige som bilernes fantastiske udvikling.

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.