Skip to the content
Menu

Regnvandsbassin Ved Søen skal være dybere

Den 30. november 2021

Den årlige nedbør er de seneste 100 år steget ca. 100 mm (kilde: DMI)
Store regnmængder kan give udfordringer og oversvømmelse i by- og boligområder. Man kan minimere (ikke altid undgå) risikoen for udfordringer ved at etablere et regnvandsbassin, som har til formål at lede regnvandet væk fra de bebyggede områder.
Vi er i øjeblikket i gang med at vedligeholde og uddybe et sådant regnvandsbassin ved Søen i Billund, så det kan håndtere mere regnvand i fremtiden.

Kristina V. Skjoldbjerg fra Billund Ugeavis har skrevet en lille artikel om arbejdet og de hensyn, der skal tages undervejs:

Der graves i søen: Nu vil der være vand selv i de tørre somre

Det ser voldsomt ud, som der graves i søen ved boligområdet Ved Søen. Jord og sand ligger på kanten, mens en stor gravemaskine graver i midten af søen, hvis funktion er at være et regnvandsbassin.

- Der er kommet en del plantevækst, og samtidig med at vi renser op, laver vi en form for klimasikring, forklarer Jesper Primdahl, der er afdelingsleder for plan og projekt hos Billund Vand & Energi.

- Vi slår på den måde flere fluer med et smæk.

Grundet risikoen for birdstrike, hvor fugle og flyvemaskiner kolliderer, vil søen fortsat have samme omfang. Et større vandspejl tiltrækker flere fugle, og derfor vil de fysiske omgivelser ikke ændre sig det store.

Til gengæld graves den en anelse dybere.

- Vi beholder det samme vandspejl, men giver den lidt mere dybde, så der selv i de tørre somre, hvor vandet normalt forsvinder helt, altid vil være lidt vand, siger afdelingslederen.

Gravearbejdet forventes at stå på de næste to måneder alt efter vind og vejr.

- Vi gør det nu, fordi vi har brugt det meste af året at få tilladelser på plads. I forhold til dyrene i søerne, har det også været en fordel at vente, da der er en del liv, og det skal vi tage hensyn til.

Der er to søer ved boligområdet Ved Søen, og begge er ikke mere end 1 meter til 1,2 meter, hvor de er dybest.

www.ugeavisen.dk/billundugeavis/artikel/der-graves-i-s%C3%B8en-nu-vil-der-v%C3%A6re-vand-selv-i-de-t%C3%B8rre-somre

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.