Skip to the content
Menu

Corona-krise og færre turister koster stigning i vandpriserne

December 2020

 

Turisme fylder rigtig meget i Billund Kommune, og derfor slår Corona-krisen ekstra hårdt for hele området – også for borgernes eget forsyningsselskab. Færre turister hos både lufthavnen, de store attraktioner og hotellerne betyder et langt lavere vandforbrug, så Billund Vand & Energi ender med væsentligt lavere indtægter fra vand og spildevand i 2020.

I mere normale tider giver de mange turister et stort og vigtigt bidrag til driften. Men det store fald i indtægterne for 2020 er nu en realitet, og situationen forventes ikke at blive fuldt normal igen i 2021. Derfor er Billund Vand & Energi nødsaget til at hæve spildevandsprisen i 2021 med 3,- kr. per kubikmeter, hvilket svarer til en årlig prisstigning på 3-400,- kr. for en typisk privat husstand.

"Vi har gjort alt, hvad vi overhovedet kunne gøre internt for at tilpasse vores økonomi med ekstra besparelser og udskudte investeringer, hvor det er muligt. Men det er et voldsomt fald i indtægterne, der kom meget hurtigt og uventet for alle, så der er desværre ingen vej udenom en prisstigning," forklarer adm. direktør Ole P. Johnsen fra Billund Vand & Energi.

"Vores lokale turistbranche er selvfølgelig meget hårdere ramt end os, og vi har i normale tider en meget sund økonomi. Men vi er nok det vandselskab i Danmark, der har størst nedgang, fordi turismen fylder så meget. Normalt tænker man ikke så meget over det, men turisterne spytter rigtigt godt i vores kasse og hjælper med at betale de løbende investeringer i at blive endnu mere effektive."

"Vi er tvunget til det her på grund af coronakrisen. Så det er vores helt klare mål at annullere prisstigningen, når turisterne og den normale efterspørgsel kommer igen," fastslår Ole P. Johnsen.

"Det kommer nok desværre til at trække ud, som verden ser ud lige nu. Foreløbig har vi for 2021 budgetteret med en lokal turisme på det halve niveau af et normalår. Samtidig er vi også nødt til at prioritere nødvendige projekter for klimatilpasning, f.eks. oprensning og trimning af søen i Billund, der fungerer som regnvandsbassin."

 

For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Ole Johnsen, Billund Vand & Energi A/S, mobil 22 69 24 87

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.