Skip to the content
Menu

Ejerforhold og ejerstrategi

Billund Vand & Energi A/S er et aktieselskab ejet af Billund Kommune med 100% af aktierne.


Billund Vand & Energi A/S
Selskabet Billund Vand & Energi A/S ejes 100% af Billund Kommune. Selskabet er oprettet som et holdingselskab som varetager sine aktiviteter igennem 3 helejede datterselskaber, idet selskabet udfører serviceaktiviteter i form af driftsopgaver og administration m.v. for datterselskaberne. Billund Vand & Energi A/S har 30 medarbejdere og en årlig omsætning på 70 mio. kr.
 
Billund Drikkevand A/S
Selskabet ejes af Billund Vand & Energi A/S. Selskabets formål er at varetage vandforsyning i et forsyningsområde omkring Billund By under Billund Vandværk. Selskabets formue og indtægterne ved vandforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af vandforsyningsaktiviteterne.
 
Billund Spildevand A/S
Selskabet ejes af Billund Vand & Energi A/S. Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyning i Billund Kommune og spildevandsrensning på alle rensningsanlæg i Billund Kommune på nær Grindsted Renseanlæg (Se særskilt selskab). Selskabets formue og indtægterne ved spildevands-forsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsforsyningen.
 
Grindsted Renseanlæg A/S
Selskabet ejes af Billund Spildevand A/S. Selskabets formål er at varetage spildevandsrensning på Grindsted Renseanlæg. Selskabets indtægter og formue kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsrensning.
 
Billund Energi A/S
Selskabet ejes af Billund Vand & Energi A/S. Selskabets formål er at producere el og varme på biogas fra grønt husholdningsaffald, slam fra renseanlæg og flydende organisk industriaffald. Selskabet samarbejder og rådgiver desuden andre forsyningsselskaber inden for biogasproduktion.

Ejerstrategi

Billund Kommunes strategi for ejerskab til Billund Vand-koncernen

  

Billund Vand & Energi-koncernen er stiftet af Billund Kommune i 2010 som et led i at imødekomme Vandsektorlovens krav om udskillelse af ejerskab af og ansvar for drift af vandforsyningsvirksomhed og spildevandsforsyningsvirksomhed til selvstændige aktieselskaber.

I 2012 blev Billund Energi A/S etableret som et selvstændigt selskab i koncernen med henblik på varetagelsen af ejerskabet og driften af biogasanlægget, ”Billund BioRefinery”.

 

Billund Kommune har siden etableringen af Billund Vand & Energi vedvarende aktivt udøvet sit ejerskab, men ønsker nu med vedtagelsen af denne strategi at formalisere kommunens strategi og strategiske målsætninger for Billund Vand & Energi.

Byrådet godkendte den 27. juni 2023 vedhæftede ejerstrategi for Billund Vand & Energi.

DOWNLOAD EJERSTRATEGI