Skip to the content
Menu

Ledelse, valg og vedtægter

Billund Vand & Energi A/S ledes af en bestyrelse på 5 personer


Bestyrelse:

Formand:

Kristian Tvergaard

Medlemmer:

Simon Nicolajsen Jørgensen (næstformand)

Majbrit Rasmussen (udpeget af Billune Kommune)

Klara Lyskjær Noer (valgt af forbrugerne)

Lars Thomsen (valgt af forbrugerne)

 

Bestyrelsesreferater

Der afholdes bestyrelsesmøde 4 gange om året.

Læs mere om Bestyrelsesreferaterne her.

 

Forbrugervalg

Der afholdes forbrugervalg hvert 4. år.

Læs mere om forbrugervalg her.

BEKENDTGØRELSE OM FORBRUGERINDFLYDELSE

VALGREGULATIV 2021

 

Vedtægter

På den seneste generalforsamling for Billund Vand & Energi A/S samt de 4 datterselskaber Billund Spildevand A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Energi A/S og Grindsted Renseanlæg A/S den 15. maj 2018, er der vedtaget følgende vedtægter:

VEDTÆGTER FOR BILLUND VAND & ENERGI A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND DRIKKEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND ENERGI A/S

VEDTÆGTER FOR GRINDSTED RENSEANLÆG A/S

Kodeks for god selskabsledelse

Billund Vand & Energi har med inspiration fra materiale udarbejdet af DANVA og Forsynings-, klima- og Energiministeriet udarbejdet et kodeks for selskabets virke og bestyrelsens arbejde. ”Kodeks for god selskabsledelse” sikrer at bestyrelsen og direktionen i Billund Vand & Energi efterlever de generelle anbefalinger for kommunalt ejede forsyningsselskaber – samt selskabets værdigrundlag – som under overskriften ”Vi tør gå foran” sikrer at vi tager ansvar, vi er engagerede, vi udviser ordentlighed og vi yder service.

KODEKS FOR GOD SELSKABSLEDELSE