Skip to the content
Menu

Ledelse, valg og vedtægter

Billund Vand & Energi A/S ledes af en bestyrelse på 5 personer


Bestyrelse:

Formand: Kristian Tvergaard

Medlemmer: Per Nyhus (næstformand), Klara Lyskjær Noer, Søren Klausen og Henrik Knudsen.

 

Forbrugervalg

Der afholdes forbrugervalg hvert 4. år.
I november 2021 afholdes forbrugervalg til bestyrelsen, her vælges 2 repræsentanter for forbrugerne.

Læs mere om forbrugervalg 2021 her:

BEKENDTGØRELSE OM FORBRUGERINDFLYDELSE

VALGREGULATIV 2021

Vedtægter

På den seneste generalforsamling for Billund Vand & Energi A/S samt de 4 datterselskaber Billund Spildevand A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Energi A/S og Grindsted Renseanlæg A/S den 15. maj 2018, er der vedtaget følgende vedtægter:

VEDTÆGTER FOR BILLUND VAND & ENERGI A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND DRIKKEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND ENERGI A/S

VEDTÆGTER FOR GRINDSTED RENSEANLÆG A/S

Kodeks for god selskabsledelse

Billund Vand & Energi har med inspiration fra materiale udarbejdet af DANVA og Forsynings-, klima- og Energiministeriet udarbejdet et kodeks for selskabets virke og bestyrelsens arbejde. ”Kodeks for god selskabsledelse” sikrer at bestyrelsen og direktionen i Billund Vand & Energi efterlever de generelle anbefalinger for kommunalt ejede forsyningsselskaber – samt selskabets værdigrundlag – som under overskriften ”Vi tør gå foran” sikrer at vi tager ansvar, vi er engagerede, vi udviser ordentlighed og vi yder service.

KODEKS FOR GOD SELSKABSLEDELSE