Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Ledelse, valg og vedtægter

Billund Vand & Energi A/S ledes af en bestyrelse på 5 personer


Nuværende bestyrelse:

Formand: Kristian Tvergaard

Medlemmer: Per Nyhus (næstformand), Klara Lyskjær Noer, Søren Klausen og Henrik Knudsen.

 

Forbrugervalg

I november 2021 afholdes forbrugervalg til bestyrelsen, her vælges 2 repræsentanter for forbrugerne. Læs mere om forbrugervalg 2021 her:

Gør vi nok for miljøet? eller gør vi for meget?

BEKENDTGØRELSE OM FORBRUGERINDFLYDELSE

VALGREGULATIV 2021

Vedtægter

På den seneste generalforsamling for Billund Vand & Energi A/S samt de 4 datterselskaber Billund Spildevand A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Energi A/S og Grindsted Renseanlæg A/S den 15. maj 2018, er der vedtaget følgende vedtægter:

VEDTÆGTER FOR BILLUND VAND & ENERGI A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND DRIKKEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND ENERGI A/S

VEDTÆGTER FOR GRINDSTED RENSEANLÆG A/S

Kodeks for god selskabsledelse

Billund Vand & Energi har med inspiration fra materiale udarbejdet af DANVA og Forsynings-, klima- og Energiministeriet udarbejdet et kodeks for selskabets virke og bestyrelsens arbejde. ”Kodeks for god selskabsledelse” sikrer at bestyrelsen og direktionen i Billund Vand & Energi efterlever de generelle anbefalinger for kommunalt ejede forsyningsselskaber – samt selskabets værdigrundlag – som under overskriften ”Vi tør gå foran” sikrer at vi tager ansvar, vi er engagerede, vi udviser ordentlighed og vi yder service.

KODEKS FOR GOD SELSKABSLEDELSE