Skip to the content
Menu

Vand i kælderen

Hvorfor fik jeg vand i kælderen?

Når det regner kraftigt, bliver afløbssystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene. Det er især i de ældre bydele, hvor regnvand og spildevand ledes i den samme ledning (fællessystem) at problemet opstår.

Hvis din kælder ligger lavt i forhold til afløbssystemet, er du særlig udsat for at få spildevand i kælderen, når det regner meget kraftigt. Vand i kælderen kan også skyldes forstoppelse i kloaksystemet under dit hus.

Er skaden sket?

Har du fået oversvømmelse i kælderen skal du kontakte dit eget forsikringsselskab. De kan oplyse, om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder, og for at få erstattet de ting, som har lidt skade.

Hvad kan jeg gøre, så det ikke sker igen?

Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit afløbssystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.

Der er forskellige måder at løse problemet på, f.eks. højvandslukker eller pumpe – og det rigtige valg er individuelt fra hus til hus.

Hvorfor er det ikke Billund Vand & Energis problem?

Billund Vand & Energi har pligt til at aflede spildevand fra din ejendom fra stueplan og derover. Afløb fra kælder er dit eget ansvar – og derfor er det også dit eget ansvar at sikre denne mod oversvømmelse.

Hvad gør Billund Vand & Energi?

Billund Vand & Energi har ansvaret for, at det offentlige afløbssystem er i orden. Det offentlige afløbssystem går normalt ind til skel (se ejerskabsafgrænsninger).

Vi gør alt hvad vi kan for at sikre en effektiv afledning, inden for de økonomiske rammer vi har.

Vi arbejder konstant på at forbedre ledningsnettet, og vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og overløbsbassiner at forbedre afløbssystemet, så det kan tage meget store vandmængder. Men vi er ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

I dansk praksis for dimensionering af kloakkerne er det normalt, at de gamle rør er fyldt til randen hvert 2. år.

Nye områder samt større renoveringer dimensionerer vi efter de nye forskrifter (skrift 27 og 29), som forsøger at tage hensyn til klimaændringerne.

Skrift 27

Skrift 29
  

Billund Vand & Energi vil gerne informeres

Vi vil gerne have besked om kælderoversvømmelsen. Vi tager det med i vores renoveringsplanlægning. Måske kan/skal der gøres noget i dit område for at minimere overbelastningen af kloaksystemet. Du kan give oplysningerne til Plan & Projekt.

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak