Skip to the content
Menu

Rottebekæmpelse

Man har som grundejer pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder både parcelhusejeren, gårdejeren og ejeren af en udlejningsejendom.
  

Hvem bekæmper rotter?

Billund Vand & Energi udfører rottebekæmpelsen i kloakerede byzoner i Billund Kommune. Ligeledes varetager Billund Vand & Energi den administrative koordinering af rottebekæmpelsen i hele Billund Kommune.

I Landzone udføres rottebekæmpelsen af Nomus A/S.

Følgende gælder for rotteanmeldelse i:

  • Byzone og kloakerede oplande - der køres to gange ugentligt, mandag og torsdag. Du vil blive kontaktet af vores rottebekæmper, for besøg den først kommende mandag eller torsdag.

  • Landzone - Du vil blive kontaktet af rottebekæmper fra Nomus, for aftale om besøg.

Har du rotter indendørs i beboelse, vil du blive kontaktet først kommende hverdag.
 

Udgifter til bekæmpelse

Udgifter til bekæmpelse er betalt via ejendomsskatten, hvad enten det drejer sig om private, virksomheder eller offentlige institutioner. De skader som rotterne forvolder på en ejendom og ejendommens kloakanlæg afholdes af ejeren.
  

Ansvar og myndighed

Det er Billund Vand & Energi som har ansvaret for at koordinere rottebekæmpelsen i Billund Kommune, mellem de forskellige bekæmpelsesfirmaer.

Billund Kommune er den lovmæssig myndighed vedr. klager, påbud samt indberetninger for området.
 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage skal skal du klage til Billund Kommune. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak