Skip to the content
Menu

Bruxelles og EU henter inspiration hos Billund Vand & Energi

September 2019

Spildevand er noget af det første, som den nye EU-kommission skal dykke ned i. Konservativ EU-parlamentariker, Pernille Weiss vil udbrede kendskabet til ressourceeffektive danske løsninger.

På vej ind på Grindsted renseanlæg er spildevandet som altid brunt – og ret ulækkert, siger Ole Johnsen, direktør i Billund Vand & Energi.

”Men gennem omhyggelig pleje med næringsstofferne i spildevandet og anvendelse af kvælstof og fosfor som gødning får vi bakterierne nede i spildevandet til at gro i et forrygende tempo – så vi kan høste dem og lave grøn biogas på dem. Herved designer vi faktisk lækkert spildevand – hvor det lækre ligger i, at vi kan anvende 98 procent af alle ressourcerne fra spildevand og kildesorteret madaffald til biogas og organisk gødning”, forklarer han.

Ole Johnsen havde i sidste uge besøg af Europa-Parlamentariker Pernille Weiss (K), fordi Billund BioRefinery er en af de cases, hun vil bruge til at udbrede danske vandløsninger til hele EU.

Weiss er med i den mest magtfulde gruppe i EU-parlamentet og i de to store grønne udvalg, som skal håndtere klima, energi og miljødagsordenen, herunder opdateringen af byspildevandsdirektivet.

Læs mere på WaterTech:  https://pro.ing.dk/watertech/artikel/billund-case-skal-skubbe-bruxelles-i-groennere-retning-3692 

Pernille Weiss

Foregangsland på spildevand

EU’s byspildevandsdirektiv har været en succes for vandløb, floder og havet i Europa, men er ved at være forældet. I de 28 år der er gået siden ikrafttrædelsen, er de teknologiske muligheder inden for spildevandshåndtering eksploderet.

I Danmark kan vi i dag bl.a. producere lagringsegnet energi fra spildevandsslam og trække begrænsede ressourcer som fosfor ud til gødning. Men i en del andre EU-lande blokerer national lovgivning eller ineffektiv praksis for den cirkulære økonomi.

”I dag tager EU’s lovgivning slet ikke højde for, at spildevand er en ressource, vi kan udnytte. Vi skal have fjernet barriererne for at gøre det, der er oplagt fornuftigt! Det vil være godt for EU’s miljø og klima og for Danmarks grønne erhvervsliv, som har løsningerne”, mener Pernille Weiss.

Den danske model som på Grindsted renseanlæg, hvor der produceres energi af spildevand, er noget som der er stort behov for i EU. Specielt de nye medlemslande har stadig udfordringer med at sikre en stabil spildevandsrensning og de er meget interesseret i at kunne levere dette sammen med en bæredygtig energiproduktion, så renseanlæg som minimum kan etableres som selvforsynende med energi.

Over 6.000 besøgende har allerede været forbi Billund Vand & Energi med projektet Billund BioRefinery og der er adskillige planlagte besøg i efteråret 2019 fra f.eks. Slovenien, Tjekkiet, Polen og Ungarn. Dette vidner om en meget stor vilje til at optimere spildevandsrensning og fokusere på bæredygtighed og et rent vandmiljø. Her vil et kommende nyt EU-spildevandsdirektiv kunne bidrage til at skabe fornyet udvikling i EU og samtidigt forhåbentligt bidrage til mange danske arbejdspladser. Det energiproducerende renseanlæg i Billund Kommune er også en måde at demonstrere, at der er vilje til og mulighed for at imødekomme FN´s Bæredygtighedsmål nr. 6 ”Rent Vand og Sanitet”, nr. 14 ”Livet i Havet” og nr. 7 ”Bæredygtig Energi”.

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.