Skip to the content
Menu

Forbrugervalg 2021

5. august 2021

 

 

Billund Vand & Energi afholder forbrugervalg til bestyrelsen den 1. – 14. november 2021.

For at komme tæt på kundernes behov og ønsker, sidder der to forbrugere i bestyrelsen for hhv. Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S og Grindsted Renseanlæg A/S. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskaberne. Forbrugerrepræsentanter bliver valgt for en 4-årige periode ad gangen, startende ved den førstkommende generalforsamling efter forbrugervalget.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen.

De valgte forbrugere indtræder i Billund Vand & Energis øvrige selskaber, dvs. Billund Vand & Energi A/S og Billund Energi A/S ved førstkommende generalforsamling.

 

Kandidater kan opstilles frem til den 6. september 2021

For at stille op som kandidat til forbrugervalget, skal man være myndig, bo i Billund Kommune og have underskrift fra mindst 10 fysiske stemmeberettigede stillere. For at anmelde sit kandidatur skal man senest 6. september 2021 udfylde og aflevere:

  • Kandidatanmeldelsesskema med tydeligt navn, kontaktinformation, underskrift fra kandidaten og underskrifter fra 10 stillere.
  • Præsentation, hvor kandidaten fortæller om sig selv og hvorfor han/hun ønsker at stille op til bestyrelsen i Billund Vand & Energi.
  • Et vellignende foto (gerne jpg-format)

Kandidatanmeldelsesskema og skabelon til præsentation findes på vores hjemmeside: www.billundvand.dk/forbrugervalg2021

Præsentation og foto vil blive lagt på vores hjemmeside i forbindelse med forbrugervalget. Ovenstående afleveres eller sendes til Billund Vand & Energi A/S, Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted eller sendes pr. mail post@billundvand.dk således, at det er os i hænde senest 6. september kl. 24.00.
Reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S og Grindsted Renseanlæg A/S fremgår af Valgregulativ 2021. som findes på vores hjemmeside www.billundvand.dk/om-os/ledelse-valg-og-vedtaegter/ .

Hvis du har spørgsmål vedrørende forbrugervalget ved Billund Vand & Energi, er du velkommen til at kontakte Randi Hovgård tlf. 7650 2702.

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.