Skip to the content
Menu

2018 der er styr på produktion, miljø og økonomi

14. juni 2019

Den 21. maj blev årsrapporter for alle selskaberne i Billund Vand & Energi fremlagt af bestyrelsesformand Jørgen Krab Jørgensen og godkendt af økonomiudvalget i Billund Kommune. Økonomien hænger fint sammen når der kigges på regnskabstallene, som du kan finde her på siden:

SE VORES ÅRSREGNSKAB 2018

De mange investeringer de sidste år i Grindsted renseanlæg, Billund vandværk og i biogasproduktionen betyder at spildevandet i Billund Kommune aldrig har været renset bedre. Der er masser af helt rent drikkevand og biogasproduktionen på spildevandsslam og madaffald er den højest målte i 20 år! De flotte resultater blev da også rost af Borgmester Ib Kristensen, der lagde særlig vægt på at Billund Vand & Energi flot lever op til mange af FN's 17 verdensmål samtidigt med at der ifølge selskabets revisor er ”styr på forretningen”.

Der har i 2018 været mange anlægsarbejder i Billund by. Dette giver ofte udfordringer med at sikre en vandforsyning uden afbrydelser – men i 2018 har ingen kunder været uden vand i mere end maksimalt 4 timer – og det var også varslet til de berørte kunder. Vandspildet har også været lavt på ca. 5,9 %. Der er lovkrav om at vandspild over 10% medfører strafafgift til staten. Der har kun været rent vand i hanerne hos alle vores kunder – dvs. der er ikke udfordringer med rester af sprøjtemidler eller andre uønskede stoffer i drikkevandet.

Energiproduktionen har sat ny rekord, med en produktion af biogas – svarende til 16,8 mio kWh CO2 neutral grøn el og varme. Dette betyder at Billund Vand & Energi producerer 1,7 x mere el og varme end hele koncernen anvender.

Renseanlæggene har renset spildevandet meget bedre end de fastsatte krav. Dette kommer heldigvis vandmiljøet til gavn og ikke mindst fisk, insekter og vandplanterne i vandløbene i Billund Kommune samt Vadehavet og Ringkøbing Fjord.

Hvis du ønsker at læse mere om hvad vi arbejder med, og hvilke målsætninger vi har jagtet i 2018, kan du finde mere information her:

LEDELSESBERETNING 2018

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.