Skip to the content
Menu

Det tager kun 5 minutter at forstå en vandprøve...

7. september 2023

Vores drikkevand pumpes op fra grundvandsdepoter, som ligger godt beskyttet af tykke lerlag. Dette giver drikkevandet i Billund en god kvalitet. På vandværket filtreres og iltes grundvandet inden det rene drikkevand sendes ud til kundernes vandhaner i lukkede ledningssystemer.

Det er vigtigt, at vi holder skarpt øje med kvaliteten af vores drikkevand, - det gør vi gennem rutinemæssige prøvetagninger. Vi lægger hvert år et eksemplar af de udvidede vandprøver på vores hjemmeside. Men hvad skal man egentligt se efter i en vandprøve?

Hvis du er almindelig forbruger, er der især 3 ting, der er interessante at vide om dit drikkevand:

  1. Vandets hårdhed
  2. Vandets indhold af bakterier
  3. Forurening

Vandets hårdhed beskriver vandets indhold af calcium og magnesium. I Billund Kommune er vandet blødt. Det betyder, at man ikke behøver at brugs så meget sæbe, hvilket er godt for miljøet.

Vi tester drikkevandet for forskellige bakterier. Når medierne skriver om "forurening med coli-bakterier" er det typisk E. coli, de mener, - de må IKKE være i drikkevand! Kimtal 22º beskriver vandets indhold af bakterier ved en temperatur på 22º i 72 timer.

I drikkevandsbekendtgørelsen, som løbende opdateres, fastsættes testkrav og grænseværdier til PFAS, pesticider og andre uønskede kemiske stoffer.

Du kan læse mere under ”forstå en vandprøve” eller gå direkte til vandprøverne fra Billund Vandværk lige her: https://www.billundvand.dk/kundeservice/kvalitet/drikkevandskvalitet/

Du er også altid velkommen til at ringe 7650 2700 eller skrive til os post@billundvand.dk for at høre mere om drikkevandskvaliteten eller få en kopi af den nyeste vandprøve.

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.