Skip to the content
Menu

Lagunerne ved Billund gl. renseanlæg renser stadig vand

Den 15. marts 2019

Selvom Billund renseanlæg blev nedlagt i 2015, kan de gamle laguner stadig bruges til rensning af vand.

Nu er det dog ikke længere spildevand som renses, men i stedet grundvand som pumpes op af jorden i forbindelse med byggeriet på Butikstorvet og åbningen af Billund Bæk. Grundvandet indeholder nemlig okker (ferro-jern). Faktisk så meget at det er nødvendigt at rense vandet inden det ledes til Billund Bæk.
Rensningen sker ved iltning af vandet, hvorved okkeren udfældes. Udfældningen ses som en rustfarvning på sten og bassinbund. Rensningen i lagunerne er så effektiv, at selvom udledningskravet for ferro-jern er på 0,2 mg/l er den faktiske udledning mindre end 0,01 mg/l, hvilket er rigtig godt for vandmiljøet i Billund Bæk.

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.