Skip to the content
Menu

Rørskaderefusion

Har du haft et vandspild / vandskade, hvor der er løbet vand ud i jorden, er der mulighed for at ansøge om refusion af vandafledningsbidrag på spildevand og/eller drikkevandsbidrag og statsafgifter.

Mulighederne for refusion afhænger af, om du får vand fra Billund Vandværk, er tilsluttet det offentlig kloak eller begge dele:

Ansøgningsskema om refusion for vandafledningsbidrag (offentlig kloak)

 

Refusion af vandafledningsbidrag (Spildevand)

Er du tilsluttet det offentlige kloak i Billund Kommune, kan du ansøge om refusion af vandafledningsbidrag for den skønnede vandmængde, der er løbet ud i jorden. Der kan dog ikke søges refusion for de første 50 m³ medmindre der er tale om en skjult rørskade, og skaden udbedres og dokumenteres af aut. VVS-installatør. Skemaet til ansøgning om refusion for vandafledningsbidrag kan hentes her.
  

Refusion af drikkevandsbidrag inkl. statsafgift (Drikkevand)

Får du leveret drikkevand fra Billund Vandværk, til boligformål, kan du ansøge om tilbagebetaling for en del af drikkevandsbidraget og statsafgiften.

Refusion af drikkevandsbidrag og statsafgift følger bekendtgørelsen af Lov om afgift på ledningsført vand (LBK nr. 962 af 27. juni 2013)

Der kan ikke gives refusion til erhvervsejendomme.

Der kan alene ydes refusion af vandspild, som følge af skjult rørskade. Det er desuden en forudsætning, at den skjulte rørskade er udbedret af aut. VVS installatør.

Det målte vandforbrug skal være større end 300 m³ plus normalforbruget, da der i lovgivningen er angivet en selvrisiko på 300 m³.

Ansøgningen skal sendes til Billund Vand & Energi både for statsafgiften og vandforbruget over 300 m³. Billund Vand & Energi vurderer ansøgningen og refunderer eventuelt faktureret og betalt vandforbrug og statsafgift.
 

 Skemaet til ansøgning om refusion af vandafgift for drikkevand (Billund Vandværk)

 

Vigtigt

For at behandle ansøgningerne om refusion vedrørende drikkevandet skal den seneste årsafregning og 1. acontorate på vandet være betalt og registreret i vore systemer. Har du f.eks haft et brud på en vandledning i året 2018 skal årsafregningen for 2018 samt 1. acontoregning for 2019 være betalt, inden vi kan behandle din ansøgning. Skemaet til ansøgning om refusion af drikkevandsbidrag kan hentes her på siden.

 

 

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak