Skip to the content
Menu

Praktikant dokumenterer store besparelser på filterteknologi

Maj 2020

Hydrotech filteret var nødvendigt for Billund BioRefinery, og man regnede det for en omkostning
– indtil en praktikant havde tiden til at regne efter og påvise en besparelse på knap 2,5 mio. kr.

 

De havde en fornemmelse af, at filteret var en ren omkostning. De havde bare aldrig rigtig haft ressourcerne til at analysere det til bunds. Og uanset hvad, så skulle det nye Hydrotech filter i drift for at optimere teknologien bag Billund BioRefinery – pilotprojektet bag Fremtidens Renseanlæg.

Men nu har en praktikant haft både tiden og et meget relevant studieprojekt til at komme til bunds i sagerne, og sagen er klar: Hver år sparer filteret næsten 2,5 mio. kr. for Billund Vand & Energi, når man regner det hele med.

"Det har været spændende at arbejde med noget praktisk og relevant, og her var noget, selskabet ikke selv havde haft tid til at dykke ned i," fortæller den 23-årige Sarah Kriegbaum Ulsøe.

Hun er nu tilbage på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet, hvor hun læser til diplomingeniør i kemi, efter at have tilbragt efteråret og 5. semester som praktikant hos Billund Vand & Energi.

Her gennemførte hun bl.a. en analyse af renseanlæggets Hydrotech filter, et mekanisk filter med
20 filterskiver, der er placeret efter efterklaringstankene som sidste element i rensningen.

 

Påviste stor besparelse

"Vi skulle bruge filteret i forbindelse med Billund BioRefinery – bl.a. for at kunne efterpolere det rensede spildevand – og vi havde en mistanke om, at det kun var en omkostning," forklarer
adm. direktør Ole P. Johnsen fra Billund Vand & Energi.

"Men Sarah dokumenterede med sin analyse, at filteret fjerner mere kvælstof og fosfor end beregnet. Samtidig giver det den højeste tilbageholdelse af mikroplast målt på renseanlæg i hele landet."

På den baggrund kunne Sarah Kriegbaum Ulsøe regne på de sparede afgifter for den fjernede mængde SS (suspenderet stof) og holde den op mod driftsudgifterne. Regnestykket ender med en samlet årlig besparelse på 2.464.000 kr. efter omkostninger til drift, service og lønninger.

"Vi havde ikke selv ressourcer til at få dokumenteret effekterne, og her har Sarah været guld værd. Så vi har faktisk besluttet at investere i en ombygning af måden, vi rengør filtret på, fordi det er en god forretning," siger Ole P. Johnsen.

 

Gav inspiration til karrieren

For praktikanten har opholdet og opgaven givet mod på at specialisere sig på området.

"Jeg er ret sikker på nu, at jeg gerne vil arbejde indenfor miljø. På det følgende semester har jeg valgt spildevandsrensning som valgfag, for det vil jeg gerne arbejde videre med. Jeg kan mærke, at jeg er meget mere motiveret nu," fortæller Sarah, der allerede i folkeskolen blev fascineret af kemi, og gik i den retning i gymnasiet.

Praktikken hos Billund Vand & Energi kom i stand efter bl.a. råd fra hendes vejleder.

"Jeg har haft en ide om, at området ville være spændende, og så havde jeg hørt godt om selskabet, selvom det lå lidt væk fra studiet. Til samtalen fortalte de mere om, hvad de står for, og jeg synes, det lød rigtigt spændende, at man udnytter slammet f.eks. til biogas i en cirkulær proces. Og så kan jeg godt lide deres tankegang med at gå foran og ikke være bange for at kaste sig ud i noget nyt," siger Sarah.


Hun protesterer også kraftigt mod eventuelle fordomme om, at spildevand er en lidt kedelig, mandsdomineret verden.

"Det er det bestemt ikke! Vi snakker jo også om 'lækkert slam', og jeg kan godt lide tanken om, at vi kan gøre det til mere end bare spildevand. Vi kan udnytter ressourcerne i det, og så er der jo stadig mange ting med f.eks. miljøfarlige stoffer i slammet, som vi stadig mangler at få undersøgt."

Praktikanten roser sine faglige mentorer samt det sociale miljø hos Billund Vand & Energi og fremhæver også den gode, generelle tilgang til videndeling i branchen.

"Det har været spændende at være med på netværksmøder for at se og høre, hvad de laver andre steder. Det er ikke sådan en branche, hvor folk holder sig tilbage med at dele dét, man finder ud af, og samarbejde om at skabe bedre miljø og renere vand," lyder det fra Sarah Kriegbaum Ulsøe.

 

Ikke bare beskæftigelsesterapi

For Billund Vand & Energi er det vigtigt, at praktikanterne får noget reelt at rive i.

"Det er ikke beskæftigelsesterapi for de studerende, men rigtige opgaver, der har en bundlinjeværdi for os. Og så arbejder de ikke kun med teori, men med noget, der gør en forskel i praksis," fastslår Ole P. Johnsen.

Han sætter stor pris på at have praktikanter, som erfarne folk sagtens kan lære noget af.

"En af de allervigtigste opgaver for de studerende er faktisk deres spørgsmål. Alle de her 'Hvorfor'-spørgsmål, som vi ellers ikke får stillet. Selvom praktikanterne er praktisk uerfarne, har de en masse teoretisk viden, så de stiller en masse gode spørgsmål. Det passer også godt med vores kultur her i selskabet."

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.