Skip to the content
Menu

2020 var rottens år

Marts 2021

 

Ifølge den kinesiske kalender (som skiftede i februar) var 2020 ROTTENS ÅR. Vi havde da heller ikke mindre end 1245 rotteanmeldelser i Billund Kommune i 2020! Dette er en stor stigning i forhold til sidste år, hvor der var 931 anmeldelser. En af grundene til stigningen er, at mange under Corona har været hjemme og derfor har set og hørt rotterne og vigtigst af alt: ANMELDT ROTTERNE.

Det gør, at vi kan foretage en effektiv bekæmpelse – så bliv endelig ved med det 😊

Generelt ser det godt ud med rottebekæmpelsen i Billund Kommune, - vi ligger under landsgennemsnittet. Du kan være med til at holde rotteantallet nede ved at anmelde hvis du ser en rotte, se hvordan herunder.

 

Mindre gift giver flere rotter på landsplan

I 2012 satte Miljøministeriet begrænsninger på brugen af de stærkeste rottegifte og indførte en række generelle restriktioner for brugen af rottegift. Dette har givet en stigning i antal rotteanmeldelser på landsplan siden 2013.

Klimaet spiller også ind på, hvordan antallet af rotter fordeler sig over året, - en tør sommer giver færre rotteanmeldelser. I byerne er der flest rotteanmeldelser om sommeren, hvorimod landet topper med flest anmeldelserne om vinteren. Dette har givet et markant hop i 2019 på landsplan.

 


Figur 1: Rotteanmeldelser pr. år for hele landet (kilde miljøstyrelsen)

 

… men ikke i Billund Kommune

I Billund Kommune er antallet af rotter imidlertid ikke eksploderet selvom forbruget af rottegift er faldet markant. Det kan vi takke hinanden for, fordi vi er gode til at få anmeldt rotterne, så vores bekæmper kan foretage en effektiv bekæmpelse.

Bliv endelig ved med det.

Rotteanmeldelser i Billund Kommune 2011-2019 i forhold til landsgennemsnit

 

Se vores film om hvordan man anmelder, hvis man ser en rotte:  www.youtube.com/watch?v=1KMH3wYXSbc

Anmeld rotter her: www.billundvand.dk/vores-ydelser/rotter/

 

Miljøministeriets indsats mod skadelig rottegift

-Det er blevet forbudt for den almindelige borger at anvende rottegift i form af antikoagulanter, og de må ikke længere udleveres til landmændene. I dag skal alle brugere have en autorisation.

-De private firmaer har siden sommeren 2012 været forpligtiget til at indberette deres forbrug af antikoagulanter.

-Det er ikke længere tilladt at udlægge antikoagulanter forebyggende. Den sidste godkendelse udløb i 2016.

-Der er i 2012 indført regler om, at bekæmpelse med gift altid skal startes med de svageste midler, der ikke har så kraftige negative effekter på dyr i risikogruppen, fordi de svagere midler i mindre grad giver anledning til ophobning.

Restriktionerne er indført, fordi de farligste rottegifte har den bivirkning, at de forgifter små rovpattedyr, rovfugle og ådselæderne, der lever af rotter og mus. Giftene ophobes i de 'uskyldige' dyr, som ende med at få skader eller blive dræbt.

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.