Skip to the content
Menu

2022 året der gik i Billund Vand & Energi

26. maj 2023

Året 2022 var året hvor Covid-19 slap sit stramme greb om verdenen. Godt nok er Covid-19 stadig en del af liv og hverdag, men truslen er markant formindsket i forhold til de senere år. Det kan vi mærke i Billund Vand & Energi, hvor vi tydeligt kan se på vand- og spildevandsforbruget i forsyningsområdet, at der er godt gang i samfundet igen. Ikke mindst er turismen vendt tilbage for fuld kraft, hvilket kan ses på besøgstal i Billunds mange turistattraktioner, der sammen med lufthavnen er de bedste indikatorer for dette.

Uden restriktioner fra Covid-19 har organisationen igen kunnet arbejde helt som tidligere, og det kan mærkes ved nemmere arbejdsgange og kommunikation. Dog har pandemien lært os at en del møder nemt kan afholdes online, hvilket gør det nemmere og mere effektivt at mødes med leverandører, ejere og samarbejdspartnere. Ligeledes er det sociale fællesskab blevet løftet efter pandemien, og medarbejderne har i årets løb stiftet en personaleforening med formålet at arrangere forskellige sociale tiltag.

Nok mistede pandemien sit greb i 2022, men ulykkeligvis opstod en anden krise i verdenen, da Rusland invaderede Ukraine. Det er allermest en absolut katastrofe for Ukraine og landets befolkning, men det har ligeledes skabt en alvorlig energikrise i resten af Europa. Endvidere forværret tilgængeligheden af fødevarer samt væsentlige råstoffer i verdenen. Dette har medført en række påvirkninger for Billund Vand & Energi, hvor en meget høj inflation, som ikke er set i mange år har påvirket både drift og investeringer. Eksempelvis har det betydet at vi har ændret afregningen af vores elproduktion fra fastprisaftaler gennem Energistyrelsen til afregning efter spotpriser og kontrakter på fuldt kommercielle vilkår. Det har givet et positivt udbytte økonomisk og udlignet nogle af de udfordringer inflationen ellers har budt os. Desuden har krisen påvirket det sikkerhedsmæssige niveau i Europa på en måde, hvor vigtige infrastrukturer er under pres både overfor fysiske angreb og via cyberangreb. Det har haft en stor indflydelse på beredskabsplanerne i Billund Vand & Energi, hvor vi har forholdt os til evt. Brown-Outs og sikret os på bedste vis overfor cyberangreb. I Billund Vand & Energi har vi håndteret de mange udfordringer over alt forventning, og har klaret os fint igennem.

Heldigvis skete der også mange gode ting i Billund Vand & Energi i 2022. Vi fejrede blandt andet 25-års jubilæum for Grindsted Renseanlæg, som blev idriftsat i 1997 som det første anlæg i verden, hvor man producerede grøn energi på kildesorteret husholdningsaffald. Det fejrede vi i september med et åbent hus-arrangement, hvor borgmesteren holdt jubilæumstale for selskabet og de omkring 400 gæster der besøgte os i løbet af dagen.

Det var ikke kun Grindsted Renseanlæg der kunne holde jubilæum i 2022. Det kunne to 40-års jubilarer også i Billund Vand & Energi, hvilket vidner om at vi har en god arbejdsplads, hvor man har lyst til at være i mange år.

Der er godt gang i byggeriet i Billund Kommune, hvilket påvirker investeringerne på tilslutning af nye byggemodninger både på drikkevand og spildevand. Særligt i Billund by tilkommer der mange nye byggemodningsområder. Projektet med ringforbindelse og spildevandskorridor i Billund er færdigetableret, og vil forøge en allerede god forsyningssikkerhed i byen. Det vil også gøre det nemmere at tilslutte nye områder i den sydlige del af byen.

Sidste år blev PFAS-stoffer (kunstigt fremstillet kemi til brug for bl.a. imprægnering samt til slip-let overflader m.m.) et stort emne i medierne i Danmark. I 2022 fortsatte det med større styrke og fokus. Særligt på risiciene for forurening af drikkevandet i Danmark. Dette fokus blev derfor meget aktuel for Billund Drikkevand, og heldigvis viser alle vores omfattende målinger at der ingen PFAS er i drikkevandet fra Billund Vandværk. Det er meget tilfredsstillende at kunne meddele til kunderne at de har drikkevand af bedste kvalitet.

Billund Vand & Energi har et stort fokus på det miljømæssige område, og i 2022 indførtes et miljøledelsessystem, der sammen med en ny miljøpolitik skal løfte vores miljømæssige indsatser. Selskabets indsatser og viden har fået opmærksomhed ved blandt andet artikler i landsdækkende medier og invitationer til vidensdeling på konferencer og temadage. Her skal særligt nævnes selskabets analyser af stofindhold i overløbsvand, som får meget fokus i medierne disse år.

 

Læs hele rapporten her: Ledelsesberetning 2022

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.