Skip to the content
Menu

Krible Krable kvarteret i Billund skal udvides

Den 5. november 2019

Til alle beboer på Hinkestenen, Hønseringen, Tinsoldaten, Snurretop-pen, Bolden, Møllevej, Bænkebideren, Skarnbassen og Tusindbenet
Krible Krable kvarteret skal udvides med to nye boligveje Mariehønen og Sommerfuglen, boligvejene etableres på markarealet nord for Skarnbassen og Bænkebideren.

Det er Poul Hansen Entreprenører A/S, der kommer til at stå for entreprenørarbejdet for Billund Kommune, Billund Varmeværk (fjernvarme) og Billund Vand & Energi A/S (vandforsyning og kloak), arbejdet er så småt startet og vi forventer at være færdige med udstykningen sidst i april 2020.

I en kort periode på ca. 2 uger fra torsdag d. 7. november og frem, vil der være omkørsel via to midlertidige veje i de to vejkryds Bænkebideren/Møllevej og Skarnbassen/Møllevej som skitseret med gult på luftfotoet nedenfor, imens der tilkobles kloak og vandforsyning.

Der vil ikke blive husstandsomdelt yderligere information på papir, projektet kan følges på Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk under Borger / Byggeri og ejendom / Boliggrunde til salg / Kommende udstykninger eller på https://www.billundvand.dk/nyheder/her-arbejder-vi/

Er du tilmeld sms/e-mail service?
Eventuelle planlagte driftsforstyrrelser for fjernvarme og vandforsyning udmeldes dagen før på SMS service.

Billund Varmeværk SMS service: https://www.billund-varme.dk/din-side/sms-service/ 

Billund Vand & Energi SMS service: https://www.billundvand.dk/kundeservice/selvbetjening/tilmeld-sms-service/

Med venlig hilsen
Billund Kommune, Billund Varmeværk, Poul Hansen Entreprenører A/S og Billund Vand & Energi A/S

Se 1. informationsbrev her : Til alle beboere .... 

For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt:

Projektleder Lars Bundgaard, Billund Vand & Energi A/S, mobil 30 55 08 18

 

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.