Skip to the content
Menu

Fosfor-mining

4. februar 2021

 

Kemisk kortlægning af fosforressourcerne i spildevand for bedst og billigst at kunne udvinde fosfor

Fosfor er en værdifuld ressource og indgår som en byggesten i alt levende. Det er også en begrænset ressource, som vi på sigt ikke kan tage for givet. Spildevand er i dag en reel kilde til genbrug af fosfor.

Det har længe været kendt, at der er relativt store mængder fosfor i spildevandet. Der har således været fokus på at fjerne fosforen fra spildevandet for herved at undgå negativ påvirkning af vandmiljøet.

I en fremtid hvor der er brug for at udnytte og recirkulere alle ressourcer, vil det være nødvendigt at fange og genbruge fosforen og ikke blot rense for det.

I dag er det normalt at binde fosfor fra spildevand i slammet med jern eller aluminium og derefter udbringe det på landbrugsjord. Der kan være tvivl om, hvor værdifuld denne løsning er. Det er en dyr løsning for forsyningsselskaberne. Der er derfor stor fokus på at høste fosfor og producere et værdifuldt produkt.

 

Med projektet; Kemisk kortlægning af fosforressourcerne med henblik på effektiv fosforgenindvinding åbnes der op for en helt ny tilgang til udfordringerne med at høste fosfor. Projektet vil med anvendelse af avancerede analysemetoder finde ud af hvor og på hvilken form fosfor er til stede i vores spildevandsanlæg. Det vil åbne op for nye teknologiske tiltag for en mere effektiv udnyttelse. Fosfor er nemlig bundet til forskellige metaller eller calcium, hvilket kan gøre det svært at finde den bedste måde at høste fosfor.

Projektet vil undersøge flere renseanlæg og samtidig undersøge hvilke teknologiske muligheder der findes eller er under udvikling i forhold til en effektiv høst af fosfor. Tilgangen vil være meget på linje med minedrift – hvilke råstoffer findes der i slam fra spildevand og hvordan får vi det bedst udnyttet.

Der vil blive taget analyse teknologier i brug der ikke tidligere er anvendt målrettet på renseanlæg og det vil give ny viden for en forbedret udnyttelse af fosfor som en livsvigtig ressource for samfundet.

 

Postdoc Qian Wang, Syddansk Universitet foran 500 MHz NMR spektrometer.

Billedet er taget af Christian Brandt Jørgensen

 

Projektets partnere; Billund Vand & Energi, DIN forsyning samt VandCenter Syd vil bidrage med viden og spildevandsanlæg til projektet og Syddansk Universitet (SDU) vil stå for analyseteknologien.

Projektet er støttet økonomisk af VUDP-fonden, som er organiseret under vandbranchens egen forening DANVA.

Det er et håb at projektet vil vise vejen for en ny generation af samarbejder, hvor avanceret analyseteknologi (SDU) og praktisk erfaring og udfordringer (Vandselskaberne) i tæt samarbejde finder nye veje til cirkulærøkonomi.

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.