Skip to the content
Menu

Billund Vand & Energi går forrest med adgang til data om overløb 

Den 13. november 2020

Alle interesserede kan fremover følge udviklingen i overløb af spildevand.

Overløb af let renset spildevand ved kraftig regn har fået markant mere opmærksomhed de senere år i takt med klimaets udvikling mod flere, større og kraftigere regnskyl. Både private borgere og virksomheder med en faglig interesse i området bør have indsigt i alle fakta på området, og derfor åbner Billund Vand & Energi nu for offentlig adgang til at se data om overløb.

"Vi mærker en stigende interesse for området, og den bliver jo nok ikke mindre de kommende år. Så det er et naturligt skridt at give vores kunder og andre interesserede nogle flere informationer," forklarer adm. direktør Ole P. Johnsen, Billund Vand & Energi om det nye initiativ.

"Det er en kerneværdi for os, at vi tør gå foran, og vi er jo ejet af kunderne via Billund Kommune, så det er sådan set borgernes egne data. Derfor har vi forberedt åbningen gennem et stykke tid, hvor vi har arbejdet med at forbedre datagrundlaget. Så nu er vi klar med en løsning, hvor vi giver adgang til overløbsdata som det første forsyningsselskab her i landet."

Rent praktisk kan man studere de mange data via Billund Vand & Energi's hjemmeside, hvor man kan vælge mellem to forskellige adgange: Dels en teknisk version med alle tilgængelige data til brug for fagfolk, dels en mere enkel version, der er nemmere at overskue for ikke-fagfolk og har flere forklaringer til tallene. Begge versioner er åbne for alle, og med de nye data kan man f.eks. se, hvor mange og hvor kraftige overløb, der har været af letrenset spildevand til sit lokale vandløb.

"Som med al anden statistik skal man tolke den rigtigt, og der vil selvfølgelig være naturlige udsving – f.eks. i våde perioder, som vi oplevede det i 2019 og i februar i år. Helt generelt er det vigtigt at understrege to ting: Dels er der tale om overløb af letrenset spildevand, for vi udleder ikke urenset vand til vores vandløb – der sker altid en mekanisk rensning via riste," pointerer Ole P. Johnsen.

"Og det er vigtigt at forstå den grundlæggende sammenhæng mellem overløb og kraftige regnskyl. Der sker jo kun overløb ved virkelig kraftig nedbør, og derfor er overløbsvand altid stærkt fortyndet af regnen. I de fleste tilfælde har overløb den samme renhedsgrad som det rensede vand, vi udleder fra vores renseanlæg til vandløbene."

Rent teknisk er den nye dataløsning bygget på en platform fra virksomheden ARTOGIS, der kobler data fra Billund Vand & Energi sammen med de offentlige GIS-kort. Adgangen til data er allerede åbnet, og man finder oplysninger via hjemmesiden her: 

https://www.billundvand.dk/vores-ydelser/overloeb/

 

Hvis du vil læse mere om overløb, kan du også læse Spildevandstekniske temanummer om emnet: Spildevand#4 2020   (Artiklen på side 27-29 omhandler Århus Vand og os)

 

For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt:

 

Adm. direktør Ole Johnsen, Billund Vand & Energi A/S, mobil 22 69 24 87

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.