Skip to the content
Menu

2021 året der gik i Billund Vand & Energi

Den 17. maj 2022

Der har netop været afholdt generalforsamling i Billund Vand & Energi, som i 2021 blev kåret som Danmarks 3. bedste mindre arbejdsplads i Great Place to Work.

Billund Energi har igen i 2021 produceret meget mere energi ud af spildevand og husholdningsaffald end hele koncernen bruger tilsammen, hertil kommer at alt på anlægget genbruges. Det skaber fortsat stor interesse i både ind- og udland.

Billund vandværk har nedtaget ubrugte brandhaner i 2021. Udover de heraf berørte kunder, har leverancen af drikkevand til Billund by været stabil. Der blev afholdt åbent hus på vandværket i september med fokus på BNBO *)

På renseanlæggene har vi håndteret ca. 5,3 mio. m3 spildevand, som renses for kvælstof, fosfor, mikroplast, COD osv. Der er foretaget ekstraordinære afskrivninger i selskaberne Grindsted Renseanlæg og Billund Energi, som påvirker resultaterne. Det er sket fordi der er anlæg, som er taget ud af drift pga. effektiviseringer. Du kan læse meget mere i ledelsesrapporten og de 5 årsrapporter på vores hjemmeside www.billundvand.dk/aarsregnskab 

Du er også meget velkommen til at kontakte os på tlf. 76502700 eller post@billundvand.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til årets resultat.

*) BoringsNæreBeskyttelsesOmråder

 

    

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.