Skip to the content
Menu

Våd, vådere, vådest - 2023 blev rekordår for nedbør

Den 29. januar 2024

2023 blev det vådeste år i mands minde i Billund Kommune med hele 1228 mm. regn. Gennemsnittet for hele Danmark var også rekordstort, men ”kun” med 973 mm (kilde: DMI vejrarkiv)

Det betyder, at grundvandet lige nu står rekordhøjt (ca. 2 meter højere end i september), hvilket kan ses på marker og lavtliggende veje. Har du en kælder, er du måske heller ikke i tvivl. Hvis du oplever udfordringer med den megen nedbør og det højtstående grundvand, kan du overveje, om du bør sikre din bolig til fremtiden. Det kan nemlig være en god ide’ at hjælpe vandet væk fra huset. Fjern blade mm. fra riste (også til vejvand), tilse faskiner, tjek og rens tagrender, nedløbsrør- og brønde og overvej om et omfangsdræn eller regnvandsbed kan hjælpe. Med regnvandsopsamling (eks. i tønde), kan noget af regnvandet genbruges til havevanding, når det engang bliver aktuelt igen.

På videncenter Bolius kan du tjekke risikoen for om din bolig bliver oversvømmet: www.bolius.dk/vandetkommer

Hvis du vil vide mere om grundvandstanden i Danmark, har GEUS oprettet en hjemmeside med officielle målinger: www.grundvandsstanden.dk/  (GEUS = De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)

 

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.