Skip to the content
Menu

Tømningsordning for septiktanke

Vi hjælper dig med at overholde miljøreglerne vedr. spildevand 


Alle har pligt til at rense deres spildevand. Udenfor kloakerede områder sker det med bundfældningstanke og nedsivningsanlæg.

Hvis du bor et sted, hvor det ikke er muligt at blive tilsluttet offentlig kloak, skal du have en samletank eller en bundfældningstank (septik-, trix-, eller flerkammertank) til opsamling af dit spildevand. Tømningsordningen gælder kun bundfældningstanke. I bundfældningstanken ”spiser” bakterier de skadelige stoffer, hvorefter de døde bakterier og affaldsstoffer synker til bunden. Overfladevandet er så rent at det kan ledes gennem et nedsivningsanlæg og ud i naturen.

For at tanken ikke bliver fyldt op med bundfald, er det vigtigt at den bliver tømt regelmæssigt. Derfor skal bundfældningstanke være tilmeldt tømningsordningen. 

Vi sørger for, at din bundfældningstank bliver tømt én gang om året. På den måde sikrer vi (hvis tankens størrelse passer til forbruget) at bundfaldet i tanken ikke løber med overfladevandet ud i naturen gennem nedsivningsanlægget. Det skader miljøet. Hvis en årlig tømning ikke er nok, kan man bestille en ekstra tømning.

Hvis en ejendom er ubeboet i minimum ½ år, har man mulighed for at søge om udsættelse af tømning.
Det sker ved at udfylde ansøgningsskema og sende det til Billund Kommune. Ansøgningsskema - Fritagelse for tømningsordning

Tømning 2021

 

Opstart forventes marts/april, alt afhængig af vejret. Juli måned vil være sommerferie, og der startes op igen fra august måned.

Du vil få en tømningsvarsel 1 uge før tømning af din tank.

Vidste du at ...

Vi har ca. 1.700 kunder på tømningsordningen