Skip to the content
Menu

Gode resultater for vand og miljø

11. juni 2020

2019 var et år, hvor vejret spillede en stor rolle. Specielt regnvejr var noget som vi havde megen glæde og udfordringer af. Med over 1.100 mm regn blev det året, hvor der blev sat ny rekord i nedbørsmængder.

På trods af den megen regn var der godt styr på kloaksystemer og derfor var mængden af fortyndet spildevand, der løb ud til vandløb stadig meget begrænset. Hovedparten af vandet kom til renseanlæggene i Billund Kommune. Grindsted renseanlæg har godt styr på sin produktion og dermed rensning af spildevandet. Der blev lavet flere ombygninger på anlægget med f.eks. ny beluftning, så anlæggets kapacitet til modtagelse af spildevand er hævet svarende til ca. 15.000-20.000 PE.

Der var godt gang i anlægsarbejder i 2019 og der blev f.eks. investeret mange penge i tætning af kloaksystemet i Grindsted i et område, hvor der blev fundet rester af jordforureninger i kloaksystemet. Ved en efterfølgende kontrolmåling er det konstateret at kloakken ikke længere indeholder rester af forureningen.

Byggemodningerne i Billund by fortsatte og de næste grunde kan nu sælges med friske kloak- og vandledninger, så der er sikret forsyning med disse de næste 75 år.

På vandværket blev det fundet en forurening med bakterier i vandet. Dette skyldes at den ene rentvandstank var blevet utæt med årene. Heldigvis betød de senere års ombygning af vandværket, at det var enkelt at isolere rentvandstanken. Tanken blev renoveret og efterfølgende sat i drift igen, uden at kunderne i Billund mærkede noget til vandkvalitet og service. Arbejdet med udskiftning af vandmålere kom godt i gang. En stor del af vandmålerne blev udskiftet af egne dygtige medarbejdere, da der er stor travlhed i VVS-branchen.

Der blev i 2019 gennemført en omfattende screening af grundvandet i Danmark og her blev grundvandet under Billund Drikkevand frikendt for alle kendte rester af sprøjtemidler og pesticider. Vandet blev også dateret; drikkevandet i Billund er produceret (via regnvejr) i Vikingetiden.

Energiproduktionen gennem biogas produceret af spildevandsslam, kildesorteret madaffald og industrispildevand var ganske høj og selskabet sluttede året med et mindre overskud på ca. 1 mio. kr.

Billund Vand & Energi fik lavet en ny hjemmeside, målrettet den mest almindelige anvendelse af og søgning af oplysninger. Ligeledes kom selskabets nye Facebook side godt i gang og med positiv modtagelse. I december 2019 blev selskabet Miljøcertificeret under Green Network.

I november 2019 blev Billund Vand 6 Energi udnævnt til et af de 50 bedst performende og mest innovative vandselskaber i Verden. https://www.leadingutilities.org/members/current

Regnskaberne for 2019 findes her Årsregnskaberne

 

Ole P. Johnsen

Billund Vand & Energi

 

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.