Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Bækken tilbage til naturen

Billund Bæk lægges nu tilbage i naturlige folder


Bækken træder i karakter

Billund Kommune og Billund Vand starter nu arbejdet med genslyngning af Billund Bæk, så den kan træde i karakter som naturattraktion midt i byen i smuk samhørighed med Skulpturpark Billund. Projektet skal dels give bedre naturforhold, dels gøre engen langs bækken mere spændende og rekreativ, når Billund Bæk lægges tilbage i mere naturlige folder.

"I Billund Kommune har vi gode muligheder for at komme ud i bynær natur, og nu får borgere og turister en endnu bedre oplevelse lige ved bymidten i Billund. Det styrker vores visioner om aktiv natur for alle," siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Per Nyhus.

Tredobbelt gevinst

Projektet vil give tredobbelt gevinst – både vandteknisk, naturmæssigt og rekreativt.

"Et lige vandløb har generelt en dårlig flora og fauna, men nu får vi både bedre naturforhold og en mere varieret natur i området," siger vandløbsmedarbejder Annette Læbo Matthiesen fra afdelingen for Natur og Friluftsliv hos Billund Kommune.

"Det handler om både fugleliv og planteliv, og engen vil også generelt blive lidt mere våd, for slyngningerne holder vandet tilbage. Det bliver en rigtig eng igen, og det er godt for naturen. Desuden har det en god klimaeffekt, at vandet holdes tilbage i engene."

Indbyder til at komme ud

Det mere naturlige vandløb vil gøre det endnu mere indbydende at opholde sig i det grønne område, hvor man langs de faste og tørre stier kan udforske eller bare nyde kunst i fri natur.

"Bækken er en væsentlig del af skulpturparken, for alle kan jo lide strømmende vand, så vi er meget glade for projektet. Med de nye slyngninger vil bækken også blive mere synlig, og naturen bliver mere interessant," siger formanden for Skulpturpark Billund, Kirsten Vagtholm.

"Vi har faktisk en ide om en natursti på den anden side af bækken og måske en bro, så man også får set skulpturparken fra den anden side. Samtidig vil der blive flere spændende muligheder for børnene i leg og læring."

Det praktiske arbejde med genslyngningen går i gang i starten af august og ventes færdigt i starten af november. Projektet rummer også en udvidelse af regnvandsbassinet nedenfor Hotel Legoland.

"Samlet set får vi en bedre og mere naturlig afvanding af området, og det er et skoleeksempel på, at klimasikring også kan give gode rekreative værdier, når det hele tænkes sammen. Projektet giver både en flottere naturoplevelse og en bedre og mere naturlig styring af de stigende vandmængder. Det gælder ikke mindst ved de kraftigere regnskyl, vi må forvente i fremtiden," siger Gihan Hossain Arab, ingeniør i Plan & Projekt hos Billund Vand.