Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Send dit regnvand ud af røret

Hyppigere og kraftigere regn kræver nye løsninger - både i kloaksystemet og hjemme hos dig.


Udsigten siger mere regn

Vi behøver ikke være meteorologer for at komme med en ret sikker langtidsprognose: Der kommer mere regn i fremtiden. Det bliver kraftigere og hyppigere, så vi må vænne os til flere af de helt store regnskyl – og indrette os på det.

Det gælder både hjemme på villavejen, hvis du bor i eget hus, og det gælder for vores fælles kloakker. Hele systemet bliver mere og mere belastet, jo kraftigere regnvejr, vi oplever. I værste fald kan det føre til overløb, så der ryger urenset vand ud i vores vandløb, eller det kan opstå opstuvning, så der kommer kloakvand i kældre og på overfladen.

Det er en stor udfordring med mange faktorer og mange forskellige løsninger. Ét af værktøjerne er kloakseparering, hvor regnvand og spildevand adskilles i to separate rør. På den måde kan det rene regnvand sendes udenom renseanlægget og ledes direkte ud i vandløb og søer. Dermed bliver spildevandskloakken ikke belastet af kraftige regnskyl, og der bruges ikke rørkapacitet og energi på at pumpe rent vand rundt i systemet.

”Det sidste er ekstra relevant her i Billund Kommune, hvor alt kloakvand fra Billund by bliver pumpet til renseanlægget i Grindsted” siger Jesper Primdahl fra Billund Vand & Energi.

"Grundlæggende handler det om at få pillet noget regnvand ud af systemet, og den bedste løsning afhænger meget af de lokale forhold. I de nye villakvarterer i Billund og Grindsted er regnvandet blevet adskilt fra start, da de nye udstykninger blev planlagt. I de ældre kvarterer vil det nogle steder give god mening at lave kloakseparering, og andre steder vil den bedste løsning være at lave lokal nedsivning af regnvandet."

I sidste ende er det de lokale politikere, der beslutter, hvilken løsning der vælges i den kommunale spildevandsplan, der fornyes cirka hvert sjette år. I den nye Spildevandsplan 2018-24 er der planlagt kloakseparering i det såkaldte 'Fuglekvarter'. Det drejer sig om 32 huse, primært på Lærkevej og enkelte på Ole Kirks Vej.

De berørte ejere er allerede blevet informeret direkte af Billund kommune, og dette område er udvalgt, fordi kloakledningerne er i meget dårlig stand.

"Vi regner med at gennemføre projektet i 'Fuglekvarteret' i 2022-23. Udover et område i Vorbasse er der ikke planlagt yderligere kloakseparering i Billund kommune frem til 2024,” fortæller Jesper Primdahl.

Husk at fremtidssikre din bolig

Hvis du bor i et område, hvor regn- og spildevand i dag ikke er adskilt, og alligevel planlægger at lægge nye fliser i indkørslen, kan du passende overveje at forberede kloakrørene på egen grund til kloakseparering eller nedsivning. Skal tagrenderne alligevel udskiftes, kan du overveje nedsivning i en faskine eller f. eks. vende tagrendens hældning den anden vej og dermed give kortere rørføring ved kloakseparering. Er man haveentusiast kan man forskønne haven med regnbede, hvori regnvandet nedsives. Regnvandet kan også opsamles i beholdere og bruges til vanding – mulighederne er mange.

Lokal nedsivning

Typisk vil et anlæg til lokal nedsivning med en faskine give samme udgift som kloakseparering af regnvandet på egen grund. Ofte vil udgiften være fra 5000 kr. til omkring 40.000 kr., men det anhænger igen af de lokale forhold. For den enkelte husejer kan det faktisk blive endnu billigere at lave nedsivning af regnvand, fordi det er muligt at få tilbagebetalt noget af sin tilslutningsafgift, op til 24.000 kr. Penge der i sin blev betalt for at tilslutte regnvandet til kloaksystemet.

Muligheden er gældende i de områder, hvor Billund Vand & Energi har kapacitetsproblemer i ledningerne, eller hvor rørene vil være for små til fremtidens hændelser med kraftigere regn.

"Kan vi pille f.eks. 30 pct. af regnvandet fra i disse områder, så er det jo en anden situation, og Billund Vand & Energi vil spare nogle dyre investeringer," siger Jesper Primdahl.
  

Grundlæggende handler det om at få pillet noget regnvand ud af systemet, og den bedste løsning afhænger meget af de lokale forhold.

Den kvikke læser kunne måske fundere over, om lokal nedsivning vil gøre haven mere sumpet – især i forhold til, at grundvandet generelt ligger højt i Billund Kommune. Men her er ingen grund til bekymring.

"Man skal huske på, at langt den meste nedbør nedsiver lokalt allerede. Det handler om nedsivning af måske 20 pct. mere vand, så langt de fleste steder vil det ikke være noget problem, " siger Jesper Primdahl.

I den nye Spildevandsplan 2018-24 er der lavet et kort, der viser de områder, som er uegnet til nedsivning på grund af højt grundvand – eller en forventning om stigende grundvand. Kortet viser groft forholdene i Billund kommune og det er derfor altid en god ide at kontakte den lokale kloakmester og høre om deres erfaringer og hvilke løsninger de vil anbefale.

Regn på dit eget nedsivningsanlæg

På langt de fleste grunde kan det godt lade sig gøre at nedsive sit eget regnvand, men man skal dog lave en konkret undersøgelse, inden man går i gang. Det kan man enten få en kloakmester til, eller man kan selv udføre en nedsivningstest. Det er nærmere beskrevet på Teknologisk Instituts hjemmeside www.teknologisk.dk hvor man kan søge på 'infiltrationstest'.

Bemærk, at nedsivningstesten giver det mest nøjagtige resultat, hvis den udføres, når grundvandet står højest om vinteren i perioden februar-marts.

På hjemmesiden www.laridanmark.dk kan man også finde inspiration til de såkaldte LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) samt link til en LAR-beregner over anlæggets størrelse  . 

Vi har på følgende side Minimer mængde af regnvand beskrevet lidt mere om LAR-løsninger og gode råd hertil.