Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Dit spildevand bliver grundigt renset

Ud i afløbet – og ude af sind. Sådan er det, og du behøver selvfølgelig ikke bekymre dig om, hvad der sker med dit spildevand – det har vi styr på.


FN's Verdensmål

Men send gerne en venlig tanke til miljøet, når du sender dit spildevand til os. Der sker nemlig ikke så lidt bag kulisserne på dit renseanlæg, selvom vi er lidt for jordbundne til ligefrem at kalde det miljø-mirakler.

Renseprocessen er faktisk en meget konkret måde at leve op til de store globale visioner for miljøet i FN's Verdensmål.

Bedre end lovgivningen kræver

Rensning af spildevand er en hel videnskab, hvor Billund Vand & Energi i al beskedenhed er en af duksene i klassen, når det gælder både udvikling og de konkrete resultater. Det kan vi f.eks. se i de såkaldte rensegrader. Det er tal for, hvor meget vi renser vandet for næringsstoffer som kvælstof, fosfor og andre stoffer som f.eks. mikroplast m.m. Vi ønsker nemlig at passe på vores miljø og optimerer hele tiden på renseanlægget, så vi snart kun lukker helt rent vand ud i åen.

Når det gælder kvælstof fjerner vi lige knap 90 pct. af de ca. 175.000 ton, der kommer ind med spildevandet hvert år. For mikroplast og fosfor har vi en endnu højere rensegrad – over 95 pct.

Kvælstof (N)

90%

Fosfor (P)

96%

COD

98%

Mikroplast

96%

Sammenlagt letter vi miljøet for en meget stor belastning. Vi renser også spildevandet langt bedre, end lovgivningen kræver. Faktisk er den samlede udledning af kvælstof, der slipper gennem vores renseprocesser så lav, at den svarer til det gennemsnitlige gødningsforbrug fra et landbrug på kun omkring 150 hektar.

De små ting tæller også

Alle miljøfremskridt starter med den enkelte, og det gælder både de små og store ting, vi hver især kan tænke over og gøre i hverdagen. Det kan f.eks. være at spare på sæbe og kemikalier og sørge for, at affald som klude og vatpinde ikke kommer i toilettet eller afløbet.

Fakta om spildevandsrensning

Spildevandssystemet hos Billund Vand & Energi består af:

8.500
private kunder/husstande

1.200
erhvervsvirksomheder

1.300.000.000 
liter spildevand hvert år

470
km spildevandsledninger i kloakerede områder i hele Billund Kommune

68
pumpestationer på de steder, hvor spildevandet ikke kan løbe selv

5
renseanlæg i Grindsted, Sdr. Omme, Vorbasse, Krogager og Skjoldbjerg

Læs mere om rensning af dit spildevand og se filmen "Vatpindens vej"

På den måde kan vi hjælpes af med at få renset spildevandet endnu bedre og give et godt miljø videre til de næste generationer. Det arbejder vi hårdt på hver eneste dag hos Billund Vand & Energi – det er dit eget selskab, så det kan du rolig være stolt over.

FN's verdensmål