Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Værd at vide om drikkevand

Forstå en vandprøve på 5 min


Værd at vide om drikkevand

Vores drikkevand pumpes op fra grundvandsdepoter, som er beskyttede af tykke lerlag, hvilket giver drikkevandet i Billund Kommune en særdeles god kvalitet. På vandværket filtreres og iltes grundvandet inden det rene drikkevand sendes ud til kundernes vandhaner i lukkede ledningssystemer.

I de senere år er der dukket pesticider op i grundvandet hos nogle vandværker i Danmark. Det er derfor ekstra vigtigt, at vi holder øje med kvaliteten af vores drikkevand. Det gør vi gennem rutinemæssige prøvetagninger. Vi lægger hvert år resultetet af en udviddet vandprøve på vores hjemmeside, man er altid velkommen til at ringe eller skrive til os og få en kopi af de andre.

Men hvad kan man egentligt se i en vandprøve?

3 ting er vigtige i en vandprøve

Hvis du er almindelig forbruger uden allergi, er der især 3 ting, der er interessante at vide om det drikkevand, du tapper fra din vandhane:

  1. Vandets hårhed
  2. Vandets indhold af bakterier
  3. forurening
Vandets hårdhed

Vandets hårdhed beskriver vandets indhold af calcium og magnesium, hårdt vand indeholder meget af begge dele. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen - se emballagen til dit vaskemiddel. 

I Billund Kommune er vandet blødt. Det betyder, at man ikke behøver at brugs så meget sæbe, hvilket er godt for miljøet.

Vandets hårdhed

Vandets indhold af bakterier

Coliforme bakterier og E. coli
Vi tester drikkevandet for såkaldte "coliforme bakterier". Det er et fælles navn for mange forskellige bakterier, hvoraf én type er bakterien E. coli (se herunder) Når medierne skriver om "forurening med coli-bakterier" er det typisk E. coli, de mener

E. coli (Eschrerichia coli) 
E. coli er en bestemt type coliform bakterie, der ikke må være i drikkevand! Bakterien indikerer nemlig, at vandet er ramt af forurening fra kloak, septiktank, mødding, gylletanke og lignende.

Kimtal 22º
Dette tal beskriver vandets indhold af bakterier ved en temperatur på 22º. Optællingen bliver foretaget, når vandprøven har haft en temperatur på 22 grader i tre døgn, altså 72 timer. Så har de såkaldt "kuldeelskende" bakterier, som trives ved denne temperatur, nemlig haft tid til at udvikle sig.

Kimtal 37º
Dette tal beskriver vandets indhold af bakterier ved en temperatur på 37º. De bakterier, som kan vokse ved samme temperatur som mennesker, risikerer at fremkalde sygdomme. Derfor er der ekstra skrappe krav til, hvor mange af denne type bakterier, der må være i vandet.

Evt. forurening 

I Danmark stiller vi meget strenge krav til vores drikkevand. Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi for pesticidrester i drikkevand er som hovedregel 0,1 mikrogram/l, svarende til 1 g per 10 millioner liter vand. 

De senere år er der desværre fundet pesticider over grænseværdi i grundvandet hos andre vandværker i Danmark, derfor er kravene til prøvetagning skærpet ligesom man er i gang med at sikre, at der fremover ikke sprøjtes i nærheden af boringer, de såkaldte BNBO-områder.

  

 

Hvis du ønsker flere informationer om vandprøver

På Danske Vandværkers hjemmeside, kan du læse en mere udførlig forklaring for det ting, vi tester for i en udvidet vandprøve her:

https://www.danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/