Skip to the content
Menu

Ejerskabsafgrænsninger

Hvem ejer vandledningerne i jorden?

Billund Vand & Energi leverer drikkevand gennem et net af vandledninger. Fra de gennemgående vandledninger (hovedledninger) går der ledninger ind til de enkelte ejendomme. Disse ledninger skal du som grundejer selv vedligeholde fra skel og ind til din ejendom. Fra skel og ind til din ejendom kaldes ledningen en jordledning. Billund Vand & Energi ejer ledningen fra det sted, hvor den krydser dit skel ud mod vejen. Her hedder ledningen en stikledning.

Din del af vandledningen

Hvis du opdager eller har mistanke om en utæthed på vandledningen fra skel til din ejedom, skal du kontakte et autoriseret VVS-firma. De ville kunne spore lekagen og udbedre skaden. Det er vigtigt du gemmer eventuelle kvitteringer, da en eventuel forsikring for rørskade som oftest dækker dine omkostninger i forbindelse med udbedring af en skade.

Du har selv alle forpligtelser for - og ansvar for - vedligeholdelse af din jordledning.

Hvis flere deler en jordledning

Hvis du får vand fra en ledning, som indenfor skel forsyner flere ejendomme er alle aftagere af vandet fælles om ansvaret og rettighederne til vandledningen.

I tilfælde af brud på ledningen skal de huse, som får vand fra ledningen fra- og efter brudstedet, deles om udbedring af utætheden og håndtering af en eventuel forsikringssag.

Hvem ejer vandmåleren?

Vandmåleren ejes af Billund Vand & Energi. Du betaler årligt en målerleje for benyttelse af måleren. Vandmåleren må kun udskiftes af Billund Vand & Energi eller et autoriseret VVS-firma.

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak