Skip to the content
Menu

Ledningsoplysninger

Erhverv

Hvis du skal grave med erhvervsmæssigt formål i offentligt areal, har du pligt til at undersøge ledningsforholdene. Dette gør du ved at forespørge i Ledningsejerregistret – LER.

LER er et landsdækkende register over ledningsejere. LER indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund samt om placering af ledningerne. Loven kræver, at der ved gravearbejde uden for privat ejendom, skal hentes oplysninger om ledningers placering i LER, således at graveskader kan undgås. Billund Vand & Energi har indberettet interesseområder for vores forsyning.

Levering af ledningsoplysninger

Når du forespørger LER, vil vi hurtigst muligt fremsende en ledningsplan, oftest i pdf-format. Leveringen sker som standard via vores "ler-robot" som automatisk generere kort over de ønskede områder, og fremsender dem til graveaktøren som mail. Nogle ganske få vil blive behandlet manuelt, og disse kan derfor have en længere leveringsstid.

Når ledningsoplysningerne er indhentet, skal der ligeledes søges om gravetilladelse hos Billund Kommune.

Rådgiver, nybyggeri

Har du behov for oplysninger vedr. stikplacering, samt koter i forbindelse med nybyggeri, kan Billund Vand & Energi fremsende ledningsoplysninger digitalt. Kontakt Plan og Projekt.

Hvor nøjagtig er placeringen af ledningerne?

Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmåling i marken og elementer i grundkortet optegnet fra luftfoto. Det betyder, at der kan være forskel i nøjagtigheden af ledningernes placering. 
Du kan hos Billund Vand & Energi få supplerende oplysninger om indmålingsnøjagtigheder.

Kotesystem

Billund Vand & Energi har registreret alle vores brønde, ventiler og ledninger i kotesystem DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990). Læs mere om hvad DVR90 er og hvad forskellen er på DVR90 og DNN (dansk normal nul).

Kloaktegning over din ejendom

Billund Vand & Energi har ikke kendskab til ledninger på privat grund. Oplysninger herom kan ofte fås ved henvendelse til Billund Kommune. I byggesagsakterne kan du se, hvilke oplysninger Billund Kommune har registreret om f.eks. kloakledninger/-brønde på din ejendom.

Dette er også grunden til, at du som husejer/kloakmester bør indsende en kloaktegning til Billund Kommune, såfremt du foretager ændringer på kloakforholdene ved dit hus.

HUSK: Når du udbedrer dit kloaksystem, er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester.

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak