Skip to the content

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Spildevandsplan

Billund Vand & Energi er underlagt Billund Kommunes spildevandsplan.

En spildevandsplan er en plan over kommunens spildevandshåndtering. Planen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte kloakerede områder og deres rensningsforanstaltninger samt omfanget af rensning og nedsivning af spildevand uden for kloakerede områder. Udløbene for de enkelte kloakoplande fremgår af planen med placering og skønnede mængder af spildevand. Planen skal tillige indeholde en renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering samt tids- og økonomiplan for arbejdet.

Det er Billund Kommune der administrerer og udarbejder spildevandsplaner.

Spildevandsplanen udformes med baggrund i Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen og er det retslige grundlag for kommunens aktivitet på spildevandsområdet. Spildevandsplanen må ikke stride imod regionplanen. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke ændres af andre administrative myndigheder.

HENT SPILDEVANDSPLAN INKL. BILAG
  

Ny spildevandsplan 2011-2018

Billund Byråd har den 12. november 2012 vedtaget ny spildevandsplan dækker perioden 2011-2018. Planen erstatter helt de tidligere spildevandsplaner for Grindsted og Billund Kommuner med tilhørende tillæg.
  

Tillæg

Billund Kommune vedtog den 27. august 2013 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen, vedr. kloakering af Flisfyret Varmeværk ved Tingvejen, Grindsted Syd.

Billund Kommune vedtog den 24. juni 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen, vedr. spildevandsledning mellem Grindsted og Billund samt nedlæggelse af Billund renseanlæg.

Billund Kommune vedtog den 26. august 2014 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen, vedr. ændring fra fælleskloakeret til spildevandskloakering for områderne SO25, SO26, SO27 og SO28, Sdr. Omme statsfængsel.
  

Statusdel - kort

 

Plandel - kort

 

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen

 

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen

 

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor


SENDSpring over

Mange tak