Skip to the content
Menu

Spildevandsplan

Billund Vand & Energi er underlagt Billund Kommunes spildevandsplan.

En spildevandsplan er en plan over kommunens spildevandshåndtering. Planen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte kloakerede områder og deres rensningsforanstaltninger samt omfanget af rensning og nedsivning af spildevand uden for kloakerede områder. Udløbene for de enkelte kloakoplande fremgår af planen med placering og skønnede mængder af spildevand. Planen skal tillige indeholde en renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering samt tids- og økonomiplan for arbejdet.

Det er Billund Kommune der administrerer og udarbejder spildevandsplaner.

Spildevandsplanen udformes med baggrund i Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen og er det retslige grundlag for kommunens aktivitet på spildevandsområdet. Spildevandsplanen må ikke stride imod regionplanen. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke ændres af andre administrative myndigheder.

HENT SPILDEVANDSPLAN INKL. BILAG
  

Ny spildevandsplan 2018-2024

Billund Byråd har den 6. november 2018 vedtaget ny spildevandsplan som dækker perioden 2018-2024. Planen erstatter helt de tidligere spildevandsplaner for Grindsted og Billund Kommuner med tilhørende tillæg.

Se på Billund Kommunes hjemmeside for at se de enkeltstående filer/bilag. Der vil løbende komme nye tillæg, som ligeledes kan ses både her og på Billund Kommunes hjemmeside.

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak