Skip to the content
Menu

Spildevandskvalitet

Vandkvalitet

Det rensede spildevand ledes ud i henholdsvis Billund Bæk/ Grindsted Å, som er en del af Varde Å systemet og Vadehavet, og Omme Å som er en del af Skjern Å og Ringkøbing Fjord

Belastningen af åen og havet må ikke true dyre- og plantelivet og den fine badevandskvalitet vi har i dag.

 

Mål

Det overordnede mål for driften af de 4 renseanlæg er, at rense spildevandet, så alle gældende myndighedskrav for udledninger (udlerkrav) til det omgivende miljø overholdes. Således sigtes mod, at forurening af vandmiljøet minimeres, og at de dannede slammængder m.m. behandles miljømæssigt forsvarligt.

Forklaring på de almindeligste analyseparametre og betegnelser i analyserapporten.

 • BOD = BI-5 = Biologisk iltforbrug i 5 døgn
  BI-5 tallet er et mål for, hvor meget organisk stof, der er i spildevandet. Det kan måles, hvor stor en mængde ilt, bakterierne bruger på at nedbryde organisk stof. Jo mere organisk stof, der er, jo højere bliver BI-5 tallet. Spildevand fra f.eks. mejerier, slagterier og produktion af antibiotika og enzymer har et højt BI-5 tal.
   
 • NH4-N
  NH4-N er indholdet af kvælstof (nitrogen) i form af ammonium. Ammonium er et næringsstof for planter og alger. I større koncentrationer er ammonium giftigt for fisk og en del øvrige vandlevende organismer.
   
 • Total-P
  Det samlede indhold af fosfor i spildevandet. Det skal fjernes fra spildevandet for at undgå risiko for iltsvind. Hvis der er fosfor i fjord eller sø fremmer det væksten af alger. Iltsvind ødelægger dyre- og planteliv.
   
 • Total-N
  Det samlede indhold af kvælstof i spildevandet. Det skal fjernes fra spildevandet for at undgå risiko for iltsvind. Hvis der er kvælstof i fjord eller sø fremmer det væksten af alger. Iltsvind ødelægger dyre- og planteliv.
   
 • Iltsvind
  Iltsvind opstår i vand med stort indhold af organiske stoffer og næringssaltene: Nitrat og Fosfat. Det fremmer vækst af alger. Når algerne dør og går i forrådnelse, opstår der iltsvind. Det er forrådnelses-processen, der bruger meget ilt - jo flere døde alger jo mindre ilt. Det betyder, at der ikke er ilt nok til fisk og andre vandlevende organismer.

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak