Skip to the content
Menu

10 gode råd mod rotter

 1. Sørg for at kloakken er tæt, og installere en rottespærre i afløb.
 2. Fjern nedfaldne frugter.
 3. Lad ikke mad og foder ligge frit - pas på med fuglefodring.
 4. Sørg for at din affaldsstativ er tæt og rent især for madaffald.
 5. Klip bevoksning langs huset
 6. Flyt brændestablen og andre mulige levesteder væk fra huset.
 7. Fastgør afløbsriste og vandlåse.
 8. Sæt gitter på faldrørsudluftning og ventilationer - generelt hold ejendommen tæt.
 9. Har man en træterrasse bør den sikres med plader, som er gravet mindst 60 cm ned.
 10. Sørg for at holde ejendommen og grunden ryddelig herved fjernes rottens levesteder.

  ANMELD ROTTER HER


Læs mere om rotter i ”Naturstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter”