Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Hvorfor en tømningsordning?

Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke og septiktanke tømmes min. én gang om året. Det er nødvendigt for at grundvandet ikke forurenes og at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres. Dette for at  gavne og beskytte vores drikkevand samt dyre- og plantelivet.

Billund Vand & Energi sørger for at tømme alle septiktanke tilmeldt tømningsordningen i kommunen én gang årligt mod betaling.