Skip to the content
Menu

Hvorfor en tømningsordning?

Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke og septiktanke tømmes min. én gang om året. Det er nødvendigt for at grundvandet ikke forurenes og at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres. Dette for at  gavne og beskytte vores drikkevand samt dyre- og plantelivet.

Billund Vand & Energi sørger for at tømme alle septiktanke tilmeldt tømningsordningen i kommunen én gang årligt mod betaling.