Skip to the content
Menu

Adgangsforhold

Grundejeren er forpligtiget til at:

  • sørge for fri adgang til tanken, dvs. anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af 50 m fra tanken.

  • sørge for, at dækslet er fritlagt og synligt

  • holde pladsen omkring tanken ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret.

  • hegn og porte skal være åbne, løse hunde skal holdes væk.

  • dit dæksel skal veje under 50 kg - og gerne mindre af hensyn til ham der tømmer din tank.

  • beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel og der skal være fri passage 4,0 m over vejbanens arealer, se fig. 1.

 

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak