Skip to the content
Menu

Gode råd

  • HUSK! Når tanken er tømt, så er det dit eget ansvar, at tanken umiddelbart efter tømning genfyldes med vand til underkanten af T-stykket (udløbet). Genfyldes tanken ikke korrekt, er der både risiko for skader på tanken pga opdrift og for driftsproblemer med siveanlægget.  

  • Hæld aldrig miljøfarligt affald i kloakken. Miljøfarligt affald er f.eks. kemikalier, olie og medicinrester. Det skader miljøet, kloakarbejdernes helbred og selve kloaksystemet. Samtidig slår det de jordbakterierne ihjel som er rundt om dine sivedræn og renser spildevandet.  

  • Skyl aldrig bleer, bind, vat, kondomer, kattegrus og lignende ud i toilettet. Det kan få anlægget til at stoppe, så ledningerne skal spules.  

  • Brug mindre vand. Jo mindre vand du bruger, desto mindre vand skal der ledes igennem kredsløbet fra dit afløb til bundfældningstanken, nedsivningsanlægget eller sivebrønden og tilbage i naturen igen. Pludselige store vandmængder kan samtidig få dit slam i bundfældningstanken til at hvirvle op, og forsage tilstopning af dit nedsivningsanlæg.

  • Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til. Hvis din vask har en si med små huller, skåner du afløb og kloak, da kartoffelskræller, småsten og andet ikke kan passere hullerne.

  • Plant ikke træer ved kloakken eller nedsivningsanlægget, idet træernes rødder søger vand og vil ødelægge rørene eller medføre tilstopning.

  • Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du skal benytter en autoriseret kloak-mester. Dette gælder også hvis dine sivedræn er tilstoppet og ikke kan nøjes med en spuling.

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak