Skip to the content
Menu

Regulativ for tømningsordning

Billund Byråd har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke i Billund Kommune.

Ordningen er vedtaget ved nyt regulativ som er godkendt af Billund Kommune den 6. februar 2018.

Tømningsordningen omfatter alle ejendomme i Billund Kommune, der ikke er tilsluttet Billund Vand & Energis spildevandsanlæg.

Ordningen omfatter ikke tømning af samletanke (tanke uden afløb), fedtbrønde, tørkloset m.v.

Regulativet fastsætter at ejendomme med bundfældningstank får tømt deres tanke 1. gang årligt.

Som ejer af en ejendom med bundfældningstank er du forpligtet til at overholde bestemmelserne i regulativet.

Det er Billund Kommune som udarbejder og administrerer regulativet, hvorfor spørgsmål i helhold til regulativet, samt ansøgninger om dispensationer og tilmeldinger skal sendes til Billund Kommune.

Fritagelse fra tømningsordningen

Fritidshuse og lignende
Tømningshyppigheden for bundfældningstanke er normalt én gang årligt. Fritidshuse, jagthuse og lignende, der ikke bruges
helårligt, kan hos Billund Kommune søge om fritagelse fra tømning, hvert andet år.

Ubeboede ejendomme
Ubeboede landbrugsejendomme, parcelhuse og anden bolig til helårsbeboelse har mulighed for, at ansøge Billund Kommune, om fritagelse fra tømningsordningen, hvis ejendommen har været ubeboet i mere end 6 mdr.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og indsendes til Billund Kommune.

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak