Skip to the content
Menu

Årsopgørelsen 2020

22. januar 2021

Vi er glade for vi kan levere frisk drikkevand af høj kvalitet til vores kunder og efterfølgende rense spildevandet, så det kan ledes rent tilbage til naturen.

Billund Drikkevand og Billund Spildevand opkræver i løbet af året a/c for hhv. drikkevand og spildevand. A/c opkrævningerne beregnes ud fra sidste års konkrete vandforbrug. Spildevandsafgiften beregnes iht. gældende lovgivning med samme mængde som drikkevandsforbruget. Billund Spildevand har et godt samarbejde med vandværkerne i Billund kommune, således at man som kunde kun skal indberette sine vand-måleroplysninger et sted.

Vi har på baggrund af de indsendte måleraflæsninger (til vandværket) beregnet det konkrete forbrug for 2020. På årsopgørelsen kan du se:

  • måleraflæsningerne pr. 01-01-2020 og 31-12-2020.
  • hvad du/I skal betale for 2020 i alt, fratrukket det du/I allerede har betalt a/c i 2020.

Som kunde har man pligt til at indberette vandmålerdata til sit vandværk hvert år. Hvis det ikke sker, skønner vi årsforbruget til minimum 170 m3/år. Vi må ikke skønne årsforbruget mere end 3 gange i træk. Hvis vi mangler målerdata for flere år, vil vi aflægge et personligt vand-måleraflæsningsbesøg mod gebyr (se evt. prisliste https://www.billundvand.dk/priser )

Mistanke om vandspild

En person bruger i gennemsnit 103 l vand pr. dag, svarende til ca. 40 m3/år (Kilde: Danva vand-i-tal) Hvis man har et vandforbrug, som er højere end normalt, kan man have haft et vandspild. Et toilet, der løber, kan bruge op til 400 m3 ekstra vand, som man både betaler vand og spildevandsafgift for. Man kan også opleve, at et vandrør bliver utæt et sted, man ikke kan se. Hvis du vil tjekke, om du/I har vandspild, kan du slukke for alle apparater, der bruger vand og herefter tjekke om din vandmåler alligevel tæller forbrug. Hvis den gør det, bør du finde årsdagen, da vandspild kan være meget dyrt. Hvis du har vandspild som følge af en skjult rørskade, kan du søge om refusion af vand- og/eller spildevandsafgift.

Læs mere om refusion i forbindelse med vandspild her.

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 7650 2700 eller skrive til post@billundvand.dk

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.